Aan de Schreve

Officieel werd de Heemkring Aan de Schreve gesticht op 5 mei 1970. Sedert 5 mei 2020 werd de titel ‘koninklijk’ toegekend, zodat ‘Koninklijke Heemkring Aan de Schreve’ vanaf dat moment de officiële benaming is. De Schreve is in de Westhoek de dialectische benaming voor de Belgisch-Franse grens.

Doelstelling van de Heemkring is: het verre en het recente verleden van onze stad en streek op een populair wetenschappelijke manier brengen bij iedereen die zich interesseert voor Poperinge en de Westhoek.

Het belangrijkste bindmiddel tussen de leden en het bestuur is het tijdschrift, dat 4 maal per jaar verschijnt. Jaarlijks worden ook meerdere bijeenkomsten gehouden, liefst i.v.m. plaatsgebonden onderwerpen. Ieder jaar wordt een dagreis en een namiddaguitstap ingericht, waarbij meestal exclusieve en onbekende plaatsen en kastelen worden bezocht in Noord-Frankrijk of België.

We bezitten een fototheek met ruim 5.000 foto’s, waarop een beroep, een gevel of een straatbeeld, een oorlogsscène,… staan afgebeeld. Er werd ook een filmotheek aangelegd met ruim 12 uur film (die ook op videoband werd gekopieerd). De meeste films werden geschonken door ons bestuurslid Ernest Leeuwerck(†).

Regelmatig werden fotokijkboeken gepubliceerd: ‘Terugblik Oude stadsgezichten in de Hoppestad’ (1983); ‘De oorlog achter het front’ (1987); ‘Van alle markten thuis 800 jaar Vrijdagmarkt – Poperinge’ (1988); ‘Poperinge in puin’ (1990); ‘Poperinge ondersteboven’ (1990); ‘Groeten uit het Hoppeland’ (1994); ‘1970 Poperinge in woord en beeld’ (1995).

Er worden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd : ‘Oorlogsherinneringen’ (1975), ‘150 jaar samenleven in Poperinge’ t.g.v. van de viering 150 jaar België (1980), ‘Oorlogsaffiches Tweede Wereldoorlog’ (1986), ‘Poperinge ondersteboven’ (1990),  Retrospectieve tentoonstelling van kunstschilder Henry Cleenewerck 1995), ‘Hop in de kunst’ (1996),  ‘De Meidagen ’40 in Poperinge en de RCBL-CRAB (1998), ‘Een halve eeuw hoppefeesten’ (2008), ‘Poperinge in oorlogsaffiches 1940 – 1944’ (2010), ‘Op toer met fotograaf René Matton’ (2018).

Van 2004 tot 2018 werd Pops 17 georganiseerd : een themawandeling rond de Eerste Wereldoorlog in Poperinge en Ginger met aansluitend een diner in ‘A la Poupée’, tijdens de Eerste Wereldoorlog het meest bekende etablissement aan het westelijk front. Uit die themawandelingen en -avonden groeide het verlangen om Ginger ook in het moderne stadsbeeld gestalte te geven. De Heemkring financierde, in samenwerking met Stad Poperinge, het bronzen beeld dat sinds 2015 elke toerist op de Grote Markt uitnodigt om een fotootje te maken naast Ginger.

In 1990 ontving de Heemkring de Cultuurtrofee van Stad Poperinge. In 2017 ontving de Heemkring de toerismetrofee die jaarlijks door Stad Poperinge wordt uitgereikt. Als motivatie voor het verlenen van de trofee werden volgende punten aangehaald : zijn groot ledenaantal, zijn tijdschrift, de uitgave van een 20-tal boeken, zijn lezingen, zijn rijke foto- en filmotheek, zijn daguitstappen en zijn meerdaagse reizen, zijn Pops 17 en als toeristisch climax : het realiseren van het Gingerbeeld op de Grote Markt.