Tijdschriften

Vier keer per jaar verzorgen we voor u een tijdschrift met boeiende artikels met uniek materiaal uit o.a. privécollecties. Indien de gelegenheid zich voordoet brengen we een extra speciale editie uit.

Hieronder geven we u een overzicht van de artikels die vanaf de opstart van de Koninklijke Heemkring Aan de Schreve zijn verschenen. Wenst u meer info over één of ander artikel, aarzel niet en stuur je vraag naar info@aandeschreve.be.


ANALYTISCHE  INHOUDSOPGAVE   ‘AAN DE SCHREVE’

De lijst is als volgt samengesteld:

1. Volgens een inhoudelijke lijst
2. Alfabetisch op de auteursnaam (ook de voornaam staat erbij).
3. Chronologisch (in de volgorde van publicatie) per auteur.

Na de titel verwijzen eerste getal naar de jaargang, het daaropvolgende cijfer naar het nummer uit die jaargang en de laatste uiteindelijk naar de (het) paginanummer(s).
Vb. 1983/3/12-18 = Jaargang 13 (1983), nummer 3, pagina 12 tot 18.


1. Bronnen
    1.1 Archief-en bibliotheekwezen
    1.2 Bronnenuitgaven
    1.3 Ontleding van bronnen
    1.4 Hulpwetenschappen
        1.4.1. Maten en gewichten
        1.4.2. Prijzen en lonen
        1.4.3. Numismatiek
        1.4.4. Cartografie
        1.4.5. Naamkunde

2. Lokale geschiedenis
    2.1. Recht en instellingen
        2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken
        2.1.2. Rechtspraak en strafrecht
        2.1.3. Administratieve indelingen
        2.1.4. Belastingen
        2.1.5. Instellingen en bestuur
        2.1.6. Politieke partijen
    2.2. Economie en sociale geschiedenis
        2.2.1. Land- en tuinbouw
        2.2.2. Nijverheid
        2.2.3. Handel en smokkel
        2.2.4. Sociale bewegingen
    2.3. Kerkgeschiedenis
        2.3.1. Kerkelijke organisatie
        2.3.2. Kloostergemeenschappen
        2.3.3. Leergezag, ‘dwalingen’, mirakels
        2.3.4. Godsdienstpraktijk
        2.3.5. Reformatie en protestantisme
        2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie
        2.3.7. Pauselijke Zoeaven
    2.4. Militaire geschiedenis
        2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog
        2.4.2. Eerste Wereldoorlog
        2.4.3. Tweede Wereldoorlog
    2.5. Demografie
    2.6. Verkeer, communicatie en vervoer
        2.6.1. Wegen en vervoer over de weg
        2.6.2. Spoorwegen
        2.6.3. Waterwegen
        2.6.4. Post, telefoon en telegraaf
    2.7. Specifieke gebeurtenissen

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis
    3.1. Algemene architectuur
    3.2. Kerken, kapellen en kloosters
    3.3. Stadhuizen, belforten en hallen
    3.4. Woonhuizen
    3.5. Landelijke bewoning
    3.6. Molens

3.7 Kastelen4. Kunstschatten
    4.1. Beeldhouwkunst en meubilair
    4.2. Schilderkunst en grafische kunsten
    4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst
    
5. Muziek
    5.1. Muziekkorpsen en koren
    5.2. Klokken en beiaarden
    5.3. Orgels en orgelbouwers

6. Biografieën

7. Genealogie en heraldiek

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen
    8.1. Letterkunde en wijsbegeerte
    8.2. Dialect
    8.3. Toponymie
    8.4. Onderwijs
    8.5. Vlaamse beweging
    8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

9. Volkskunde
    9.1. Het volksleven in al zijn aspecten
    9.2. Lokale volksfiguren
    9.3. Ambachten en beroepen
    9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen
    9.5. Allerlei volksgebruiken
    9.6. Volksdevotie
    9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.
    9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof
    9.9. Liederen en gedichten
    9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies
    9.11. Verenigingsleven en cafés
    9.12. Sport en spel
    9.13. Hoppe    

10. De eigen vereniging


1. Bronnen
1.1. Archief- en bibliotheekwezen

Willy TillieHet Stadsarchief van Poperinge1982/1/3-11
Alfons Vanden BrouckeHet archief van het Gasthuis1971/2/3-15
Maurits DebrieArchief van O.-L.-Vrouw van St.-Jan1978/3/29

1.2. Bronnenuitgaven          
   

Franz DenysNog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele1994/4/128
José LemahieuBrieven van Westvlaamse ‘Conscrits’1975/3/33-35
Carolus de RacheDen boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen.1994/1/23-30 1984/2/35-47
Robrecht SamynDe Poperingsche Keikop1972/2/2-10
Henri VandenbergheVerkocht bij ‘het branden van de derde en de laatste keerse’1974/4/21-22
Henri VandenbergheWatou, Notitie van een dorpspastoor1995/4/135
An TillieEen volk in oorlogstij. De Poperingsche Keikop1989/1/22-31
 ‘De Poperinghenaar’ 100 jaar2004/4/114

1.3. Ontleding van bronnen

J. BeunDe nalatenschap van Pieter Ludovicus Cuvelier1981/1/22-23
Franz DenysVerkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren1981/2/14-23
Franz DenysVerkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren1981/3/13-19
N.P.Reningelst: een testament1977/3/19-26
Willy TillieBeschuldigde sta op: ten jare 16431971/4/14-19
Willy Tillie & Henri VandenbergheHekserij en heksenproces te Poperinge1977/2/1-18
Henri VandenbergheUittreksels uit een oud boek Reningelst 17° eeuw1975/3/24-29
Henri VandenbergheEnkele notities bij de oudste parochieregisters in Poperinge1979/3/29
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 16831983/2/19-24
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 1683 (2)1983/3/14-24
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 1683 (3)1983/4/16-24
Henri VandenbergheGeuzerie en ketterie in de XVII° eeuw1987/2/19-28
xInhoudstafel van de eerste vijf jaargangen (Aan de Schreve)1985/4/16-24


1.4. Hulpwetenschappen

1.4.1. Maten en gewichten

Marcel NuyttensWegen en gewichten1973/2/16-27
Marcel NuyttensWegen en gewichten1973/3/17-29
Marcel NuyttensWegen en gewichten1974/1/2-9


    1.4.2. Prijzen en lonen

Ernest LeeuwerckVan prijzen en daguren gesproken1975/3/30-32


    1.4.3. Numismatiek

Roger OstynPoperinge en de mailles1971/2/26
Roger OstynMunten en medaillen1973/3/1-4
Guido SedeynDe Romeinse muntschat van Elverdinge2013/1/28


     1.4.4. Cartografie

 Kaart van ‘De Casselrie van Ipre'(1641).1971/2/18
 Kaart van de streek rond Ieper naar Le Chevalier de Beaulieu 16671971/3/27
 Carte particulière d’Ypres, de Waerneton et de Belle1971/4/7
 Kaart van Sanson. ca.17001973/2/15
Willy TilliePrentkaarten1996/1/3-20


   1.4.5. Naamkunde

Wilfried BeeleDe familienaam Boerhave – Boerave1979/3/18-19
Wilfried BeeleFrancyncken, die officieel Judoca heette2000/1/21-22

2. Lokale geschiedenis

Franz DenysPoperinge en omloggende voor de Franse Revolutie1971/4/5-7
Franz DenysFuhrberg en Poperingse boeren verslaan de Fransen!2001/1/28
Franz DenysEllendig einde van de graaf van Watou! 2004/1/30
Johan MartinMijmeringen uit 1990 – Chinese schimmen2017/4/25
Joseph GheysensKrombeke: Geschiedkundige Aantekeningen door E. Heer Carolus  Derache.1971/1/21-23
Joseph GheysensKrombeke.  De Brabantse omwenteling en wat er te Krombeke geschiedt1971/3/24-25
Joseph GheysensKrombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke1971/4/29-32
Joseph GheysensCouthove-Proven1974/4/15-20
Joseph GheysensHet M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht1986/2/2-16
Herman HouwenReningelst1979/4/1-16
Johan MartinMijmeringen uit 1990 – Chinese schimmen2017/4/25
Guido SedeynDe ‘Chronike van Elverdinghe’ (1555-1579) Een hernieuwde kennismaking.2007/4/113-127.
Willy TillieGemeenten die Poperinge groot maken1979/3/20-28
Willy TillieKleine kroniek van Poperinge en omstreken1980/1/25-29
Willy TillieSchreefjes.  Poperinge en Oranje1982/3/26
Willy TilliePoperinge: de 20e eeuw in spiegelbeeld2000/4/99-113
Willy Tillie50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws januari – februari – maart 1952.2002/1/27-31
Willy Tillie50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws april – mei – juni 1952.2002/2/58-62
Willy TilliePoperinge 19582008/4/96-128
Willy Tillie50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 19602010/4/3-32
Willy Tillie50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 19612011/4/3-32
Willy Tillie50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 19622012/2-32
Willy Tillie – Ivan Top50 jaar geleden Groot-Poperinge in 19632013/4/10-32
Willy Tillie – Ivan Top50 jaar geleden. Groot-Poperinge in 19642014/4/3-32
Willy TillieDe geschiedenis van Poperinge gezien door de ogen van Lucien De Gheus2014/1/2 – 32
Willy Tillie – Ivan Top50 jaar geleden Groot-Poperinge in 19652015/4/5-29
Willy Tillie – Ivan Top50 jaar geleden – Groot-Poperinge in 19662016/4/2-10
Willy Tillie – Ivan Top50 jaar geleden – Groot-Poperinge in 19672017/4/2-12
Alfons VandenbrouckeNog over pastoor De Rache en de Bosschuyten1972/1/26
Henri VandenbergheReningelst voor het Groot-Poperinge was1978/3/26-28
Henri VandenbergheWatou. Een moeras met slangen1980/1/1-17
Henri VandenberghePoperinge 16801980/2/25-29
Ginette VandendriesscheAbele, een gehucht op de schreve1986/4/12-19
Jean VeysIn het land van de hop (1894)1974/2/2-13
Isabel Decrock en Kristof PapinWat niet al lachend kan gezegd worden is de waarheid niet! Heer Gibben in de strijd tussen katholieken en liberalen in Poperinge (1857-1859)2022/1/12-17
Kristof PapinDe congegratiekapel in de Peperstraat (1858)2022/2/8-13

2.1. Recht en instellingen 
   
2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken

Georges VerstraeteCostumen ende Usantien vander Stede, Keure ende Jurisdictie van Poperinghe1988/1/22-24
Stefaan CosseyEen geval van erfdienstbaarheid te Poperinge in 18271989/1/9-11
Kristof Papin850 jaar Poperinge? De Poperingse Keure van 1147 historisch belicht1997/4/99-105

2.1.2. Rechtspraak en strafrecht

Patrick ClabauLijkschouwingen in Poperinge2003/3/92-94
Christiaan DepoorterDe Rijkswacht in het algemeen en in Groot-Poperinge in het bijzonder2018/4/21-27
José LemahieuOver de schandpaal van Poperinge en een tentoonstelling in 18361995/4/107-113
Willy MaeckelbergheMoord op de Ouderdom 8 december 18611997/1/8-9
Kristof PapinHoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745).1996/4/126-127
Kristof PapinZekere Houwen betrokken in caféruzie!1997/4/127
Kristof PapinIeperse scherprechter gelyncht te Poperinge Anno 1525.2001/2/46-50.
Drs. Kristof PapinLigt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou?2006/3/74-79
Guido SedeynRobert-François Damiens, moordenaar van Lodewijk 1985 te Poperinge2011/1/15-18
Willy TillieDe wrede moord van Roesbrugge1973/4/14-17
Willy TillieBeschuldigde sta op: ten jare 16431971/4/14-19
Willy Tillie & Henri VandenbergheHekserij en heksenproces te Poperinge1977/2/1-18
Willy TillieHet straffen van dieften te Poperinge in de 17de en 18de eeuw1985/4/22-26
Willy TillieHet straffen van zelfmoord1986/4/20-23
Willy TillieHet oude strafrecht te Poperinge1987/1/28-29
Willy TillieOverspel te Poperinge in 17351998/4/117-125
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 16831983/2/19-24
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 1683   (2).1983/3/14-24
Henri VandenbergheProcessen in Poperinge ten jare 1683 (3).1983/4/16-24
Henri VandenbergheSchreefjes: Crime van Toverie (proces 1597)1989/2/47-48
Henri VandenbergheSlaande burenruzie te Poperinge – anno 16001993/3/76-83
Ginette VandendriesscheHet proces van de bende Pollet (1898-1906) te Abeele1986/4/29-32

2.1.3. Administratieve indelingen

Stefaan CosseyDeel van Watou overgeheveld naar Frankrijk1987/1/19-21
Franz Denys200 jaar geleden veranderde Westouter van natie1981/3/28-31
Jan HellinxHistorische grenspalen in de Westhoek1990/4/102-108
R. SohierRechten en voorrechten in de aanpalende landstreke1987/1/26-27
Willy TillieControle op de vreemdelingen1973/3/13
Willy TilliePoperings Schepencollege tijdens de Tweede Wereldoorlog1997/2/58
Johan Van HerrewegheDe Zuidelijke Nederlanden1989/2/59-61
xSchreefjes. Emigratie 19de eeuw1984/1/12

2.1.4. Belastingen

Willy TillieMen kan geen twee heren tegelijk dienen, maar wat gedaan in dit geval?1983/4/31

2.1.5. Instellingen en besturen

Rafaël DebevereDe oude bakkersgilde te Poperinge2012/2/26-29
Christiaan DepoorterHet lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 – 19442010/2/23-31
Roos HerpelinckDe Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18° eeuw1991/3/72-80
Kristof PapinDe Heerlijkheid ‘t Zwynland in het Ancien Regime1996/3/67-81
Kristof PapinHoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745).1996/4/126-127
Kristof PapinPoperinge voor één dag hoofdstad van het graafschap Vlaanderen.2003/1/18-23.
Kristof PapinDe stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 14092003/4/99-108
Guido SedeynPoperingse burgemeester Coppieters ’t Wallant op de keizerskroning van Napoleon 18042011/2/8-12
Willy TillieEnkele nota’s betreffende het verleden van de Rijkswachtbrigade te Poperinge1979/4/17
Willy TillieJozef II en de Brabantse Omwenteling1989/4/99-110
Willy TillieGemeenteraadsverkiezingen te Poperinge in 18722018/2/ 25-28

2.1.6. Politieke partijen

Franz DenysToneelzolder en Geuzentempel1971/3/22-23
Franz DenysLouis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer.1997/1/11-16
Annick Deprez – ClabauInventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906).2002/1/2-8.e
M. HardemanInhuldigingsopschriften en politiek1989/3/17
Kristof PapinJules van Merris (1831-1899).Biografie van een enfant terrible1992/2-3/34-96
Kristof PapinHet drama van Boeschepe1995/4/114-120
Kristof PapinDe putsch om de macht in het Vlaams Huis ontaard in een veldslag op zondag 5 maart 1933. De Slag van Poperinge.2005/2/34-64.
Germain SchoonaertBurgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen1993/4/98-104; 1994/1/9-19; 1994/2/51-62; 1994/3/68-78; 1994/4/101-118; 1995/1/15-19; 1995/2/40-45; 1995/4/121-126; 1996/1/21-27; 1996/2/60-63; 1996/3/82-88; 1996/4/115-121; 1997/1/17-23; 1997/2/51-57; 1997/3/93-96; 1997/4/124-126; 1998/3/93-96; 1998/4/114-116
Willy TilliePoperingse kiezers in 18581980/3/29-30
Willy TilliePoperinge 20 oktober 1907.Gemeenteraadsverkiezing met moordpoging2006/3/66-73
Willy TillieGemeenteraadsverkiezing in Poperinge 18722010/3/30-32
Willy TillieTwee hanen – twee ideologieën – twee uithangborden2011/2/30-32
Isabel Decrock en Kristof PapinWat niet al lachend kan gezegd worden is de waarheid niet! Heer Gibben in de strijd tussen katholieken en liberalen in Poperinge (1857-1859)2022/1/12-17

2.2. Economische en sociale geschiedenis

J. DeclerckKrotten uit de negentiende eeuw “Het plein Glorieux”.1994/1/20-22
Kristof PapinHet cabaret van Chlorine, Vaseline en Lanoline. Een geschiedenis van de prostitutie in Poperinge1995/2/34-40
Willy TillieVaria uit 18791979/3/16
Willy TillieHet Weeuwhof van Poperinge1984/4/3-13
Willy TillieSchreefjes.15 juni 1780.Wanorde en Hygiëne1989/4/122
Willy TillieVan keikoppen en windhandel2010/3/3-13
Willy TillieWat hebben Roesbrugge en Poperinge te maken met Marseille zeep?2017/3/3-4
xArmoede 19de eeuw.1984/1/16

2.2.1. Land- en tuinbouw

Willy TillieDe Boterberg van Ieper1973/3/13
Willy TillieWijn uit de streek van Poperinge?1976/3/22
Willy TillieDierenbescherming ongewenst (1710).1983/4/13
Willy TillieDe puypegoale2012/2/2-15
Willy TillieMarulle en rundveepest2012/3/3-13
Kristof PapinDe wijnbouw tijdens het ancien regime in Poperinge2023/2/28-32
Kristof PapinDe dahliakwekerij Vallaeys in Poperinge (1923-1993)2024/1/20-36
xSchreefjes 18791985/1/17,32
Patrick Boone, Pascal Vandelannoote, Frits VandenbusscheDe patattenslag: de inzet van militairen en het koninklijk bezoek tijdens de natte oogst van 19742024/2/30-37

2.2.2. Nijverheid

Herman HouwenBrouwers te Reningelst1992/4/99-106
Herman HouwenBrouwers te Reningelst (addenda).1994/1/30
An TillieSteenkoollagen in Watou?1989/3/87
Willy TillieSchreefje 2: Popeline1971/1/11-12
Willy TillieWat hebben Roesbrugge en Poperinge te maken met Marseille zeep?2017/3/2-4
Willy TillieOver berliners, bierbomen, gytieren en pegelaars2021/2/2-11
Gruwez SophieDe jutefabrieken van de Etablissements Vandesmet in Abele en Poperinge2022/3/2-21
Ivan TopDe suikerbakkers van Roesbrugge en Beveren Einde. Het verhaal van een familie met veel ondernemingszin.2024/2/2-29
Luc Ameel en Kristof PapinHet melkboerinnetje van Woesten2024/2/38-43

2.2.3. Handel en smokkel

A. DuerinckEen smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart1975/3/9-12
A. DuerinckEen smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart  1978/2/22-24
A. DuerinckEen smokkelrel in 17371978/4/31-32
A. DuerinckZout, smokkelaars, genadeverzoeken1979/4/30-33
Rik SohierSmokkelaars gedood aan de Schreve1999/3/68-72
Rik SohierDuitse douaniers te Watou tijdens de Tweede Wereldoorlog2000/1/23-26
Willy TillieBank van Poperinghe2014/1/22-24
Willy TillieEerste bazars en grote warenhuizen in Poperinge2017/1/2-11
Claude VanhouckeHophandel en misbruiken1971/3/3-6
xSchreefjes. Caorsini in Poperinge (13de eeuw).1984/4/21,31
xSchreefjes. Markten en Foren in 1789 en 18001983/4/28

2.2.4. Sociale bewegingen

2.3. Kerkgeschiedenis

2.3.1. Kerkelijke organisatie

Roos HerpelinckDe Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18de eeuw1991/3/72-80
Georges HouwenPetrus Joannes Franciscus Caestryck1984/3/82-93
Herman HouwenDe inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 19091978/3/10-22
Herman HouwenEerwaarde heer A. De Jaegher1989/1/3-8
Herman HouwenEen streekgenoot werd in 1152 bisschop van Auxerre2003/4/115
Marcel LeeuwerckTwee ‘Poperingse’ kerken te Mariakerke (Oostende).1999/3/75-78
Kristof PapinPoperinge op het einde van de 13de eeuw en de stichting van de St.-Janskerk1990/3/67-79
Kristof PapinEen vierde parochie voor Poperinge-stad?1993/4/116-119
Freddy RotsaertHet decanaat Poperinge door de eeuwen heen1981/1/1-9
Willy TilliePriesters in Poperinge omstreeks 18001983/4/30
Willy TillieSchreefjes.  Priesters onthoofd te Ieper (1381)?1982/1/15
Willy TillieIn Poperinge wordt al 200 jaar stoelgeld gevraagd1989/3/76-77
Germain SchoonaertDe pastoors van de Onze-Lieve-Vrouweparochie1990/2/54-64
Henri VandenbergheFundatiën1993/1/21-23

2.3.2. Kloostergemeenschappen

Maurits DebrieGrimminck en de Benedictinessen te Poperinge1983/4/15
Franz DenysVerkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren1981/2/14-23. 1981/3/13-19
Joseph GheysensOorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk1988/3/76-87
Herman HouwenFranse kloosterzusters te Reningelst1994/4/99-100
Ernest Leeuwerck’t Een en ’t ander over het oude Gasthuis te Poperinge1984/2/27-29
Germain SchoonaertDe Broeders Hiëronymieten te Poperinge1980/3/1-26
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren in de 16de eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende.1984/4/28-31
Willy TillieSchreefje 7. Tempeliers1971/2/11,19
Willy TillieVraag: de Tempeliers te Westvleteren1974/4/23
Willy TillieHet vroeger Brigittijnenklooster van St.-Sixtus had een naam1976/3/22
Henri VandenbergheEen zalig oord: De Benedictinessen te Poperinge -Vierde eeuwfeest van de geboorte van de stichteres moeder Matthieu Deleloë2004/3/67
Alfons VandenbrouckeDe Birgittijnen van St.-Sixtus in het grote Romeinse Bullarium1977/4/17-21
Alfons VandenbrouckeDe Birgittijnen van St.-Sixtus1978/2/8-21
Patrick LibbrechtSint-Sixtus, de abdij-kazerne 1914-1918 (deel I)2021/4/10-23
Patrick LibbrechtSint-Sixtus, de abdij-kazerne 1914-1918 (deel II)2022/1/24-29
Patrick LibbrechtSint-Sixtus, de abdij-kazerne 1914-1918 (deel III)2022/4/31-37
Kristof PapinOperatie Brevier en de Sint-Sixtusabdij2023/4/22-27
Kristof PapinEen liturgisch handschrift van de abdij van Roesbrugge in Boedapest2023/4/28-32

2.3.3. Leergezag, ‘dwalingen’, mirakels

Maurits De BrieSpeciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan1979/2
Maurits De BrieO.-L.-Vrouw van Sint-Jan of van Sint-Jans?1979/2/39-42
Maurits De BrieMirakel, Volksgeloof en Volksdevotie1979/2/43-52
Maurits De BrieKanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan1981/3/10-12
Maurits De Brie500e verjaring van het groot mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan1979/2/1-18
Marcel LeeuwerckDe wortels van de oecumene reiken tot bij ons!1994/1/2-8
Kristof PapinGeld of geloof? Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan 1480 rivisited.2007/4/99-112.
Guido SedeynCorneille De Bye (1727-1801) De Bollandist van Elverdinge2010/1/18-30
Henri VandenbergheEen geval van ‘répit’ – Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan doorgelicht2004/1/2-19

2.3.4. Godsdienstpraktijk

Stefaan CosseyDe kruisweg van een calvarieberg te Poperinge1986/4/3-11
Annick Deprez – ClabauInventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906).2002/1/2-8.
J.L. HostenBewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe1985/1/24-32
Kristof PapinEen onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677).1994/2/48-50
Kristof PapinPoperingenaars op bedevaart naar Rome in het San Guiliano dei Fiamminghi1995/1/28-32
Willy TillieHet stedelijk kerkhof (Deken De Bolaan – Poperinge)1981/3/20-27
Willy TillieVasten in een ver verleden1987/1/22-25
Willy TillieDe Confrerie van de Trinitariërs in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge2013/3/2-23
Henri VandenbergheVreemde beelden – Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.2007/2/54-56

2.3.5. Reformatie en protestantisme

Maurits De BrieDe beeldenstorm te Poperinge1979/3/11-15
Kristof PapinDe 17de eeuwse contra-reformatie en de St.-Janskerk1990/3/80-88
Germain SchoonaertGezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560).1986/3/18-31
Germain SchoonaertCatechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568). 1987/2/7-16
Germain SchoonaertDe familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw 1987/3/20-28
Guido SedeynEen Elverdingse predikant op het schavot in 15672009/3/2-15
Henri VandenbergheGeuzerie en ketterie in de XVII° eeuw 1987/2/19-28

2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie

Marcel Leeuwerck Likwidatie van een abdij, karwei voor een Poperingenaar 1990/4/118-119
Herman HouwenPastoor L.G. van Alstein 1737 – 1801. Een zonderling pastoor in Reningelst2009/3/29-31

2.3.7. Pauselijke Zoeaven

Christiaan Depoorter‘Poperingse’ Pauselijke Zouaven 1981/4/25-31

2.4. Militaire geschiedenis

2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog

Frank BecuweDe oorlogslasten van de Acht Parochiën en Spleten van Veurne-Ambacht tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog1986/2/21-25
Patrick ClabauHet verhaal van een paard2004/2/60-64
Luc Cleenewerck‘De Goedendag’ … Voor het eerst gebruikt in Haringe!2020/3/22-25
Willy DelestrezDe legerdienst van de vrije lieden te Poperinge1972/4/23
Franz DenysNog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele1994/4/128
Christiaan DepoorterDe Garde Civique, een vergeten instelling.2009/4/3-10
Carolus de RacheDen boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser en Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen1994/1/23-30; 1994/2/35-47
Joseph GheysensKrombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke1971/4/29-32
José LemahieuBrieven van Westvlaamse ‘conscrits’1975/3/33-35
José LemahieuVergeten en vermeende Napoleonisten1990/4/112-114
José LemahieuGesneuvelde Napoleonisten uit Groot-Poperinge1991/3/81-85
José LemahieuPoperingse lotelingen uit het Hollands tijdperk (1815-1830) overleden in militaire dienst1990/4/107-112
José LemahieuHollandse krijgsgevangenen te Poperinge1995/1/20-27
José LemahieuTwee Poperingenaars in de Krimoorlog1989/4/123-125
José LemahieuPoperingenaars op Java1993/2/43-47
José LemahieuEen Poperingenaar in het ‘Mexicaans avontuur’ 18631996/4/107-112
José LemahieuPoperingse apothekerszoon op Java – 18561999/2/35-44
José LemahieuPoperingenaars wijken uit naar Rusland (19e eeuw).2001/2/39-45.
José LemahieuCharles Cornelius Hahn ( Platteeu) Een Poperingenaar ‘Au Service du Domaine de la Compagnie du Canal de Suez’2002/4/99-102
José LemahieuDe burgerwacht te Poperinge 1830-18312005/1/21-32
José LemahieuOud-wapenbroeders ‘Leopoldisten’  Poperinge2006/3/80-86
José LemahieuPoperingenaar overleden in het Atjeh-gebied Sumatra in …18852006/3/95-96
Kristof PapinPoperings (?) officier neemt Fort van de Knocke in (1712)1997/2/59-61
Raf SeysHet Hollandse leger te Poperinge juist voor en na de Slag aan de Peene in 16771977/4/25-27
Guido SedeynDe Schutterij van Poperinge (1827-1830)2011/3/3-14
Guido SedeynProvenaar Jean-Baptiste Ryon – Chevalier de la Légion d’Honneur.2012/ 1/3-36.
Guido SedeynSedeyn Paul Oostvleterense piottenpakker van Napoleon2012/3/14-19
Guido SedeynHet Westkwartier in De Gazette van Gent (1792-1794)2013/2/22-32
Guido SedeynPoperinge en omgeving na de Slag van Cassel (1328)2014/1/9-13
Guido SedeynRoeselarenaar Davaine verovert Poperinge op 22 oktober 17932014/2/13-24
Guido SedeynProvenaar Pierre Theeten (1791-1814) Slachtoffer van Napoléon2014/3/11-24
Willy TilliePoperingse soldaten onder Napoleon1979/1/11-29. 1977/4/25-27
Willy TilliePoperingenaars die de Herinneringsmedaille van St.-Helena ontvingen1982/1/21-24
Wouter Moyaert‘Twee louwyns voor een stoffe broek’ – Een wanhopige soldatenbrief uit Hamburg 18132021/2/28-31

2.4.2. Eerste Wereldoorlog

Hubert Bal  Zes Franse soldaten gefusilleerd te Proven 2000/4/123-127
Roger BottecaerMieltje Zegher, dood of levend?2004/4/111-113
Anouk BruneelJeugddelinquentie tijdens de Eerste Wereldoorlog in onbezet België2015/3/2-20
Piet ChielensHet proces van Chinese Coolie N°.44753, Wang Jungzhi1999/3/73-74
Stefaan CosseyEen compagnie Poperingnaars (1916-1917)1989/2/46
Stefaan CosseyZeppelin-aanval op Poperinge in 19151984/1/10-11
Stefaan CosseyElie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar!1998/1/3-32
Stefaan CosseyMarie-Jeanne Van Mol ‘Mon Journal’2006/4/98-120
Stefaan CosseyGelegenheidsspeech bij de inhuldiging van het Gingerbeeld op de Grote Markt te Poperinge2015/4/2-4
Nestor CoutignyBelgische vrouw begraven op het New Military Cemetery te Poperinge1997/3/77-87
Nestor CoutignyLyssenthoek Cemetery en het zinken van de Lusitania.2002/2/34-41
André Decrock Brits Militair Kerkhof Lyssenthoek 1914-19181985/2/3-27 
 Jos Declerck Engelse gefusilleerden te Poperinge 1997/2/64
J. DelamaneKort verslag van mijn wedervaren binst negen dagen offensief (sept.-okt.1918).1972/3/3-10
Bertin DeneireOver Gwalia tijdens de Eerste Wereldoorlog1993/4/120-128
Bertin DeneireDe Queeste van het Kruis2014/1/25-26
Bertin DeneirePoperinge New Military Cemetery2015/3/21-32
Bertin DeneireDe Ouderdom tijdens de Eerste Wereldoorlog2016/3/9-16
Bertin DeneireDe moord op de twee Chinezen2017/2/28-30
Bertin DeneireProstitutiehuizen in Poperinge?2018/1/26-30
Bertin DeneireHoeveel vrouwen liggen er begraven op Lijssenthoek Cemetery Poperinge?2020/4/9-14
Bertin DeneireEen Kongolees op Poperinge Old Cemetery2021/3/32
Emiel DenutBelgische auto-mitrailleusen in Rusland1978/2/25-28
Christiaan DepoorterVerkeersperikelen te Poperinge in W.O. I.1989/3/89-94
Christiaan DepoorterHopwerktuig of wapen?1981/1/17-18
Christiaan DepoorterPoperingse vliegvelden. 1914-181984/2/12-21
Christiaan DepoorterHet 7/13th Belgian Field Artillery1988/1/25-31
Christiaan DepoorterTerechtgesteld bij het gloren van de dag1998/3/66-71
Christiaan DepoorterMarcel Bulcke 1886 – 1918 In dienst van de Heer, voor Evenmens en Vaderland1999/2/45-51
 Christiaan Depoorter Militair hospitaal bij Kerkhof Remy 2000/3/67-87
Christiaan DepoorterLe corps des interprètes militaires belges2011/1/12-14
Christiaan DepoorterTsjoeks of Tsjings?2012/3/28
Christiaan DepoorterZonderlinge logés te Krombeke2013/1/29-32
Christiaan DepoorterEen wereldoorlog curiositeit2015/2/30-32
Johnny DriesenPoperingenaar, Maurice Tachel, krijgsgevangen in de Groote Oorlog2020/4/26
Koen De RidderEen Ne Zha-Cultus in West-Vlaanderen?2014/1/2-8
Johan GheeraertWestvleteren en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog2011/2/18-29
Joseph GheysensOorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk 1988/3/76-87
Joseph GheysensRoesbrugge-Haringe: zijn belang in het geheel van wereldoorlog 1914-19181973/1/18-31
Michel HardemanHet echt verhaal over de laffelijk doodgeschoten veldwachter Servaas Dauchy in Westouter1980/4/17-19
André Hooreweghe & Paul VandammeWorcestersaus tijdens de Eerste Wereldoorlog.2002/1/20-22.
Herman HouwenEen vluchtroute in 19181991/3/93-96
Ernest LeeuwerckHet ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I.1973/4/2-6
Ernest LeeuwerckDe ‘Kinderkolonies’ in Frankrijk ook genaamd ‘Les enfants de l’Yzer’ (1915-1919).1974/1/10-16
Ernest LeeuwerckLes petits réfugiés belges en Suisse1974/3/2-9
Ernest LeeuwerckPoperinge “De wieg van de Toc H-beweging, Diamanten Jubileum 1915-19751975/2/1-50
Ernest LeeuwerckDe molen in oorlogstijd1975/4/2-12
Ernest LeeuwerckThe Chinese Labour Corps te Poperinge (1917-1918)1976/4/7-10
Ernest LeeuwerckS.R.D.1977/4/17-18
Ernest LeeuwerckDe ‘bioscopen’ te Poperinge tijdens de oorlog 1914-19181977/4/22-24
Ernest LeeuwerckBijzondere gebeurtenissen tijdens ’t begin van de oorlog 1914-1918 in Reningelst1978/2/29-32
Ernest LeeuwerckDe bloedige luchtaanval op 12 maart 19151978/4/1-6
Ernest LeeuwerckEen en ander over gefusilleerden in 1914-19181979/3/30-33
Ernest LeeuwerckDe Slag van de Catsberg1979/4/19-29
Ernest LeeuwerckDe geruisloos dodende luchtpijltjes, flèchettes genaamd1980/1/30-31
Ernest LeeuwerckDe frontblaadjes 1915-19181980/2/30-32
Ernest LeeuwerckKoperen kruis gevonden na 63 jaar1981/1/10-11
Ernest LeeuwerckVluchten … en paperassen 1914-19181981/2/27-32
Marcel LeeuwerckEen griezelige ontgraving te Reningelst in 1920.2001/76-78.
José LemahieuPoperinges laatste oud-strijder 1914 – 1918, Daniël Tuyten, werd 104 jaar2000/2/35-48
José LemahieuDrie foto’s uit de oude doos….2009/3/21-28
Aurel SercuHonderd Poperingnaars vergeten in een Noord-Franse weide met nog 500 andere westhoekvluchtelingen uit de Groote Oorlog2015/2/11-29
 Willy TilliePoperingse bakkers in 19181997/3/91
 Willy TillieNieuw-Zeelandse rugbylegende in Poperinge begraven2001/1/26-27
Willy TillieIk was een spionne.2001/3/67-75.
Willy TillieHerinneringen aan 1914-1918 te Poperinge door Edouard-Jozef Vuylsteke2013/1/3-27
Willy TillieBritse soldaten in brouwerskuipen2013/2/2-21
Willy TillieSchreefje, That Was Me Last Night in Poper-in-Jee2014/1/32
Willy TillieSchreefjes, ‘Poperinghe 1917’ Een gedicht van W.W.E Ross2014/2/30
Willy TillieA la Puce qui tousse2014/2/31
Willy TillieLijssenthoek Cemetery2014/2/32
Willy TillieUnieke communicatiebunker op wijk De Brabant gesloopt2016/3/17-19
Willy TilliePicanini2016/3/20
Ivan TopTe voete, te paard, op wielen, over ’t water en in de lucht. Verplaatsingen en transport gedurende de Eerste Wereldoorlog2016/1/2-32
Luc Inion & Luc VanackerUit de memoires van mechanist sergeant major Harold Platt2019/3/17-22
Luc VanackerEen mijnenveld in Proven?2019/1/23-30
Luc VanackerThirty-odd Feet below Belgium2019/2/12-14
Philip VanhaelemeerschChinezen in Poperinge en omstreken in … 19172014/1/14-21
xSchreefje. Italianen begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst.2007/1/32.
Arne VandendriesschePounden Camp Area Proven2021/4/4-9
Patrick LibbrechtSint-Sixtus, de abdij-kazerne 1914-1918 (deel I)2021/4/10-23
Patrick LibbrechtSint-Sixtus, de abdij-kazerne 1914-1918 (deel II)2022/1/24-29
Patrick BooneStephen Crocker Morris. Het opmerkelijk verhaal van een op het Poperinghe New Military Cemetery begraven Canadese soldaat (1916)2023/1/27-32
Patrick BooneDe Ruhrbezetting, 100 jaar geleden, eist een dodelijk slachtoffer uit Roesbrugge2023/4/2-17
Sophie GruwezEen Brits telescoop uit 1915 voor Talbot House2023/4/18-21

2.4.3. Tweede Wereldoorlog

 Gerard BillietOproep: Oorlogsherinnering (1940).1990/1/11
Nestor CoutignyPoperinge 4 september 1944.2005/2/90-96
D. DecuypereCircus 157 en Couthof – 5 mei 1942.1987/4/13-20
Bertin DeneireEen Poperingse heldin. Het verhaal van Elaine Madden, het nichtje van ‘Netje van Palace’.2009/4/11-17
Bertin DeneireOorlogsslachtoffer in vredestijd. Over de dood van een jonge scout, Florent Couttenier2019/1/15-20
Bertin DeneirePoperingenaar Valère Lebbe getuigt van zijn dwangarbeid2017/4/13-20
Bertin DeneireDe Bulls veroveren Poperinge2019/2/5-11
Franz DenysOverlevende uit de wezenkelder vertelt1992/1/19-25
Robrecht De GersemHet vliegveld van Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog1981/4/1-21
Christiaan DepoorterDe bevrijding van Poperinge in september 19441984/3/3-37
Christiaan DepoorterDe 9° S.S.-divisie te Poperinge1986/4/24-28
Christiaan DepoorterEen bevrijdingsgedenkteken1994/3/96
Christiaan DepoorterLijkdienst voor een Oostfronter1996/4/99-105
Christiaan DepoorterDe ‘Tour de France’ van de Poperingse grenswacht1997/2/35-41
Christiaan DepoorterHitler in Poperinge.2001/2/35-38
Christiaan DepoorterDe GVCE te Poperinge.2005/2/86-89
Christiaan DepoorterDe Duitse Kriegsmarine te Poperinge.2009/1/23-32
Christiaan DepoorterVan torrewachters gesproken!2009/3/16-20
Christiaan DepoorterHet lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 – 19442010/2/23-31
Christiaan DepoorterDoor de Duitsers verdacht.2012/2/16-22
Christiaan DepoorterServimus…De Passieve Luchtbescherming te Poperinge2013/3/24-32
Christiaan DepoorterTwee maal oorlog en tweemaal gist2014/3/25-29
Christiaan DepoorterDe Technische Nothilfe te Proven en Poperinge2016/3/2-8
Christiaan DepoorterChristiaan Depoorter – De Boerenwacht2018/3/5-8
Christiaan DepoorterOngewoon bezoek te Poperinge2019/2/20-21
Christiaan DepoorterDe Maginotlinie in het tuintje van onze buurman2019/4/21-26
Christiaan Depoorter10 Mei 19402020/3/26-29
Christiaan DepoorterFluitende vleugels2020/4/6-8
Christiaan DepoorterCoronacrisis (2020) vergelijkbaar met Duitse bezetting (1940-1944)2021/2/19-24
Christiaan DepoorterFlugplatz Peselhoek2021/3/21-31
Charles DenutHet avontuur van Jules Boudry met Veldmaarschalk Montgomery. 2003/3/95-96
Roland DoiseDe Tweede Wereldoorlog te Sint-Jan-ter-Biezen en in de streek van Poperinge.2002/1/23-26.
Herman HouwenEen kistje van onvergelijkbare menselijke vriendelijkheid1978/3/1-6
Herman HouwenEen Kempense dokter in mei 1940 te Reningelst2004/1/29-30
Chantal KestelootDe RCBL – CRAB, een vergeten generatie1998/2/34-38
Ernest Leeuwerck’t Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge).1976/3/2-7
Ernest LeeuwerckVerwoesting tijdens de Meidagen 1940 te Poperinge1982/2/3-22
Ernest LeeuwerckNeergestorte vliegtuigen tijdens de oorlog 1940-45 te Poperinge en omgeving1982/3/30-32
 Ernest Leeuwerck Verhaal over “’t Fabriekje” te Poperinge 1982/4/27-30
Willy TillieSchreefje: Dagboeken van de 2de wereldoorlog1989/2/47.  1989/3/95
Willy TillieHoe we in de Westhoek het woord ‘Ersatz’ leerden kennen2000/3/95-96
Willy TillieWilly Dejonckheere naar Poperinge gerepatrieerd (1948).2003/1/27-28
Willy TilliePoperinge – Weer onbekend gebouw opgegraven2012/2/23-24
Willy TillieDe Tweede Wereldoorlog – Het verhaal van Tillie Auguste2014/2/2-12
Willy TillieTweede Wereldoorlog bij de Benedictinessen te Poperinge2014/3/32
Willy TillieDe ‘mode’ tijdens de oorlogsjaren 1940-19452021/1/2-12
Paul TopHoeve van Elie Top in de Duivinnestraat te Poperinge in brand geschoten september 19442020/1/29-30
Frans Van HumbeekDer Flügplatz Peselhoek te Poperinge2012/3/22-26
Roger VerbekeStanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie1984/3/38-39
William WhiteDe oorlogsjaren van Alfred White2005/1/2-20
Kristof PapinHet herstel van de oorlogsschade ten gevolge van de bombardementen in de meidagen ’40 aan het stadspark van Poperinge2023/2/2-9
XDe meidagen 1940 in de Westhoek1996/2/35-48
XVerdinaso, Rex-Vlaanderen en V.N.V. verenigd – De Poperingenaar1997/1/32
XDe meidagen 1940 in de Westhoek1997/4/117-123
XDagboek: Herinnering aan de 14-daagse rit der 32 door Noord-Frankrijk1998/2/38-64
XDe Meidagen 1940 in de Westhoek 1998/4/107-113
XDoodelijk verkeersongeval te Poperinge – De Poperingenaar 11 augustus 19402006/4/127
XVruchtbare huiszoekingen – Een reeks artikelen uit ‘De Poperingenaar’ van 1941.2007/2/57-59.
XDe Meidagen 1940 in de Westhoek – Een reeks artikelen uit ‘De Poperingenaar’ van 16 juni 1940.2007/2/60-64.

2.5. Demografie

 Wilfried BeeleJ.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 1790 1978/2/6-7
 Joseph GheysensOorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie of de reis van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk 1988/3/76-87
Ernest LeeuwerckDe ‘Kinderkolonies’ in Frankrijk ook genaamd ‘Les enfants de l’Yzer’ (1915-1919)1974/1/10-16
Ernest LeeuwerckLes petits réfugiés belges en Suisse1974/3/2-9
Ernest Leeuwerck’t Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge).1976/3/2-7
Ernest LeeuwerckVluchten … en paperassen 1914-19181981/2/27-32
José LemahieuDrie Poperingenaars bij een vroege kolonisatiepoging ten tijde van Leopold I  Santo Tomas de Guatemala (1843 – 1854)2006/2/35-55
José LemahieuCharles Joseph Indedooze (1800 – 1862).2009/3/32
Drs. Kristof PapinPoperingenaar Jean-Denis Brismaille kocht ooit het Gentse Gravensteen!2006/1/17-22
Germain SchoonaertDe familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw1987/3/20-28
Willy TillieHonderdjarigen te Poperinge1977/1/9-14
Willy TilliePoperingse kiezers in 18581980/3/29-30
Willy TilliePriesters in Poperinge omstreeks 18001983/4/30
 Willy TillieWoningen en inwoners van Poperinge 18151984/1/17
 Willy TillieEgyptenaren in Groot-Poperinge1988/4/99-105
Henri VandenbergheWie trouwde in Poperinge in 1874? (1)1974/2/21-26
 Henri VandenbergheWie trouwde in Poperinge in 1874? (2) 1974/3/10-13
 Henri VandenbergheMetje Lie: Negenennegentig jaar en vier maanden 2001/1/6-10

2.6. Verkeer, communicatie en vervoer

Willy Tillie Poperinge en de ruimtevaart 1992/1/3-13
Stefaan CosseyEen Studebaker bestellen in Poperinge net vóór WOII2021/1/26-30

2.6.1. Wegen en vervoer over de weg

 Karel BerquinEen Grimminck-route 1979/3/1-10
 Antoon CouttenyeDe Romeinse wegen te Poperinge 1982/2/24-32
 Antoon CouttenyeDe Romeinse wegen te Poperinge … een vervolg 1988/2/51-53
Christiaen O. DepoorterVerkeersperikelen te Poperinge in W.O. I.1989/3/89-94
M. Dewilde & F. WyffelsArcheologische activiteit in Poperinge1999/2/63-64
Marcel LeeuwerckHoe een wereldberoemd professor bij ons zijn roeping ontdekte2011/3/15-21
José LemahieuDe “Mallepost” aan het café “de Barriere” te Proven1994/3/94-95
L.T.AEversam: het ‘straetjen’ en de ‘dycken’.1980/4/6-14
Aurel SercuWaar precies liep de vroegere Romeinse heerweg in de  Westhoek1993/1/24-32
Willy TillieDe Grote Markt te Poperinge1975/1/1-51
 Willy TillieStadsverlichting te Poperinge in donkere tijden1980/1/18-24
Willy TilliePestwegels te Poperinge2011/3/27-31
Ivan TopRaadsel opgelost! Verkeersbord met S-teken in Gasthuisstraat te Poperinge2020/1/26-28
 Alfons Vanden BrouckeOude straten en dreven op St.-Sixtuswijk te Westvleteren1975/3/13-23
 xSchreefjes: Romeins-Romaans1982/4/32 

2.6.2. Spoorwegen

 Willy TillieDe spoorlijn Brugge – Poperinge 1845-1854 1985/1/3-11
Willy TillieDe stoomtram in de Westhoek tijdens de beginjaren.2017/3/14-29
 xSchreefjes.  Van de diligence – tram 1984/1/11

2.6.3. Waterwegen

 DesmadrylDe Speute (tekening) 1981/1
 Ernest LeeuwerckDe Vleterbeek van bron tot monding 1981/3/1-9
 José LemahieuSchreefjes. Vervuiling van de vaart 1987/1/21
 Willy TillieDe Poperingevaart 1986/1/1-32
 Willy TillieDe Schipvaarthoeve te Poperinge 1987/4/3-12
Willy TillieTragisch ongeval van Adrien Monteyne 19082019/3/27-28
 xSchreefjes.  Overdracht van de Coppernolle wordt gesloopt (1702). 1983/3/7

2.6.4. Post, telefoon en telegraaf

 Roger-A. BlondeauDe Posterij te Roesbrugge 1972/3/11-13
 Marc LahayeSchreefje: telefoon 1984/2/32
 Willy TillieDe eerste telefoon en het eerste telegram te Poperinge 1978/3/7-9

2.7. Specifieke gebeurtenissen

Bertin DeneirePoperingse mijnwerkers2018/2/3-7
Willy TillieAardbeving in Poperinge? 2000/3/88-90
Willy Tillie‘De grote droge nevel’ 1783.2003/1/29-30
Willy Tillie100 jaar Het Wekelijks Nieuws2005/4/98-127
Ivan TopBrand in Proven 10 september 19612012/2/25
 Pijnlijk jachtongeval op het grondgebied Proven2004/4/120-123

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis

J. DeclerckKleine vondsten uit de opgravingen gedurende de eerste fase van de herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe (West-Vlaanderen)1977/3/1-12
Joseph GheysensHaringe: wat met de laatste oudheidkundige vondsten?1987/2/3-6
Willy TillieLabyrinten in de wereld en in de Westhoek2016/3/23-32

3.1. Algemene architectuur

Luc CleenewerckHet vestingbouwkundig patrimonium in Noord-Frankrijk: de huidige stand van zaken1995/2/47-49
Franz DenysDe Proostdij te Poperinge1972/4/15-20
Franz DenysHector Lebbe en de “Hoge Reke”1990/1/5-11
Ernest LeeuwerckDe woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt1973/3/14
Willy TillieDe Grote Markt te Poperinge1975/1/1-51
Willy TillieMerkwaardige sluitsteen in de Coppernollebrug1984/1/12
Willy TilliePoperinges blunderboek (De kei op de Grote Markt).2001/4/122-123.
Willy TilliePoperinges blunderboek (Treuren om een weeuwhof).2002/1/32.
Willy TillieGewijzigd stadsgezicht van de Grote Markt te Poperinge. De nieuwe Postiljon2017/3/5-13
Willy TillieVan roepsteen tot bretesque2019/1/3-11
XSchreefjes. Bouwkunst1971/4/12

3.2. Kerken, kapellen en kloosters

Philippe CaeyseeleAntwoord 3: Grafsteen te Reningelst1972/4/24
Stefaan CosseyMiddeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk1984/1/15-16
Stefaan CosseyDe kruisweg van een calvarieberg te Poperinge1986/4/3-11
Stefaan Cossey14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge1987/4/29-32
Joris DeclercqKleine vondsten uit de opgravingen gedurende herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe1977/3/1-12
Albert DecrockGeschiedkundige schets van de Onze-Lieve-Vrouwekerk1990/2/35-38
Joseph GheysensHaringe: Gheeraerts kapelleke1971/1/13-16
Joseph GheysensHaringe en zijn kapelletjes1988/3/67-75
A. Roger GousseyKeizerskapel in Watou omstreeks 1910.1981/1/20-21
Ernest Leeuwerck’t Een en ’t ander over het oude Gasthuis te Poperinge1984/2/27-29
Joseph PouseeleDe kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge1971/4/13
Freddy RotsaertAanzienlijke herstellingen in de Sint-Bertinuskerk en de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge tijdens het jaar 15691976/3/17-19
An TillieHet Art Deco-graf van de familie Lebbe – Dufaux 2010/3/23-29
Willy TillieDe Gasthuiskapel te Poperinge1971/1/6-11
Willy TillieSchreefje 3: Grafsteen te Reningelst1971/1/24-27
Willy TillieDe kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet1971/1/19-20
Willy TillieEen grot wordt opgericht te Westouter1971/2/20-21
Willy TillieKapel Hogebruggestraat Oostvleteren1974/1/29
Willy TillieKort geschiedkundig overzicht van het klooster en zijn gebouwen (Penitenten)1975/1/52
Willy TillieDe kerk van Abele1982/1/24
Willy TillieDe boodschapster van Poperinge?2011/1/27-30
Willy TillieTegels van de Kapel van de Zusters Penitenten in de kelder van Hotel Skindles2019/1/12-14
Djoos UytendoaleBambeke (Oosthoek) 15.8.1976.  Inhuldiging kapelletje1976/4/18-21
Henri VandenbergheRond het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge1990/2/39-53
Henri VandenbergheHet koortskapelletje Ons Heeres Boompje1991/1/3-10
Alfons VandenbrouckeAntwoord 3: Grafsteen te Reningelst (Corteville).1971/2/15
Jean VeysDe kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe1982/1/19-20
Sophie Gruwez & Isabel DecrockPluim 8 – ‘The Chapel’ – Peperstraat 1, 8970 Poperinge; Filip en Catherine Lebbe-Osteux2022/2/1-7
Kristof PapinDe congregatiekapel in de Peperstraat (1858)2022/2/8-13
Isabel DecrockGraven met een verhaal : Het graf van de familie Bacquaert op het oud-stedelijk kerkhof van Poperinge2024/1/2-19

3.3. Stadhuizen, belforten en hallen

Antoon CouttenyeHet stadhuis te Poperinge1982/4/22-26
Kristof PapinDe Halle van Poperinge1988/2/54-57

3.4. Woonhuizen

Nestor CoutignyS.O.S. Kasteel de Lovie1994/3/79-81
Isabel Decrock & Sophie GruwezDe Pluim voor Skindles Guesthouse2018/2/20-24
Isabel Decrock & Sophie GruwezEen pluim voor Filip Maekelberg en Jurgen Buseyne2019/4/27-30
Isabel Decrock & Sophie Gruwez‘Schaballies Kasteeltje’ – Rekhof 28, Poperinge – Een pluim voor Mathieu Castelein en Tineke Holvoet2021/2/12-18
Ernest LeeuwerckVroegere openbare tuin in Poperinge1985/4/3-5
M. LeeuwerckDe Cafés “Au Damier de Comines” in de Gasthuisstraat1993/3/66-75
Roger OstynHuis Casselstraat 46 Poperinge.2001/4/127-128.
Kristof Papin’t Wethuys van Watou – Een huis een geschiedenis.2007/3/66-87.
Germain SchoonaertDe Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562).1991/4/121-128
Willy TillieSchreefje 6: Gevelstenen te Poperinge1971/2/18-19
Willy TillieHet Weeuwhof van Poperinge1984/4/3-13
Willy TillieSkindles in goede en kwade dagen1987/1/2-18
Willy TilliePoperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer1988/1/3-19
Willy TillieSchreefje: Armoede en verkrotte woningen 17011982/3/20
Willy TillieDeuren- of venstergeld2016/3/21-22
Willy TillieDe stoomtram in de Westhoek tijdens de beginjaren2017/3/14-29
Willy TillieGewijzigd stadsgezicht van de Grote Markt te Poperinge. De nieuwe Postiljon2017/3/ 5-13
Willy TillieVan Drukkerij Sansen naar Residentie ‘De Drukkerij’2018/1/ 3-19
Willy TillieBoeschepestraat nr. 4 – 6 Poperinge. Een woning met een bijzondere geschiedenis2019/4/12-20

3.5. Landelijke bewoning

Luc AmeelOpen haard met leeuwetegels (type Poperingse 18° eeuw) in de achtergrond (Pentekening)1976,1-2
Luc AmeelOude hoeve Proven (Pentekening)1976/3/31
Luc AmeelOude hoeve Proven (Pentekening)1977/2/33
Luc AmeelKerk Watou (Pentekening)1977/3/33
P. BoudryHofstede Beddeleem (tekening)1981/4
Stefaan CosseyBossen en grof wild te Poperinge en omgeving1985/4/16-21
Antoon CouttenyeOvenkot Werfstraat (Poperinge) (Tekening)1980/1/33
Antoon CouttenyeHoeve Krombekestraat (Poperinge) (Tekening).1980/2/33
Antoon CouttenyeHoevetje Diepenmeers (Tekening).1980/3/33
Antoon CouttenyeGevel achtergebouw St.-Michielsgesticht (Tekening).1980/4.
Antoon CouttenyeKanttekeningen bij de illustraties in de jg. 19801980/4/16
Joseph GheysenHaringe: Wat met de laatste oudheidkundige vondsten?1987/2/2-6
Sophie Gruwez & Isabel DecrockDe Oude Pastorie Haringeplein 5 Haringe Een pluim voor Brecht Vandenberghe en Liesbeth Lietaer2019/2/15-19
Sophie Gruwez & Isabel DecrockDe pluim – Hoeve Ryon, Proven2021/4/24-29
W. IngelaereDe landelijke vakwerkbouw in de Zuid-Westhoek1993/1/2-20. 1993/2/48-59. 1993/3/84-95. 1993/4/105-115
M. LaenenHet woonhuis van de hofstede ‘Het Paddekot’ in Abele (1° deel)1983/4/3-13
M. LaenenHet woonhuis van de hofstede ‘Het Paddekot’ in Abele (2 – slot)1984/1/18-31
Willy TillieDe Schipvaarthoeve te Poperinge1987/4/3-12
Willy TillieDe Groten Onzen Heere1999/3/93-96
Brecht VandenbergheVerbouwen van historische vakwerkwoning in de Palingstraat 6 te Watou2020/1/22-25
Mong VictoorPareltje van Poperings bouwkundig erfgoed bedreigd, typisch vakwerkhuis, Woestensteenweg 251990/1/3-4
Sophie Gruwez en Isabel DecrockDe Pluim 9 – Het Klaverhof – Nachtegaalstraat 5 in Haringe2022/4/21-29

3.6. Molens

Johan AdriaenSchreefje 16: Iets over molens1973/3/30
Luc AmeelSimpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening).1977/1/31
Luc AmeelLandschap met molen Beveren-aan-de-IJzer (Pentekening)1977/4/33
A. Roger GousseyDe windmolens van Watou1980/4/1-5
Ernest LeeuwerckDe verdwenen Westouterse molens1971/2/25
Ernest LeeuwerckDe watermolen en de 15 windmolens te Poperinge ten jare 18501971/3/26.1971/4/8-9. 1972/1/14-16. 1972/2/25-29. 1972/3/19-21. 1972/4/28-30
Ernest LeeuwerckSteenakkersmolen of Dodenmolen1974/2/13-14
Ernest LeeuwerckDe verdwenen karnmolens aan de schreve1974/2/17-20
Ernest Leeuwerck De molen in oorlogstijd1975/4/2-12
 Ernest Leeuwerck Geschiedenis van de windmolens te Roesbrugge-Haringe1978/1/21-28
 Ernest Leeuwerck Poperingse molensprokkelingen 1978/3/30-32
 Ernest Leeuwerck Beeuwsaerts, Bikschotes of ‘Blauwe Molen’ weldra ‘Zwarte Molen’ te Dranouter? 1981/4/22-24
 Ernest Leeuwerck Twee molens te Proven 1973/2/2-7
 José Lemahieu De Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen 1981/1/27-28

3.7 Kastelen

Dries VanhoveDe ijskelder en het paviljoen van kasteel Couthof te Proven2022/2/14-31
Graaf Bernard d’Udekem d’AcozHet Obiit en wapenschild van Graaf Henri d’Udekem d’Acoz2022/3/22-33
Ludo DumonHet gezin van graaf Joseph de Brouchoven de Bergeyck in De Lovie2023/1/3-20

4. Kunstschatten

4.1. Beeldhouwkunst en meubilair

Luc AmeelOver een heel vroeg uurwerkje1994/1/32
Johan AdriaenDe St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige1974/3/17-24
Stefaan CosseyMiddeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk1984/1/15-16
Stefaan CosseyEen mysterieus beeldje… (St.-Bertinuskerk).1988/4/128
Stefaan CosseyDe kruisweg van een calvarieberg te Poperinge1986/4/3-11
Maurits De BrieHet Mirakelbeeld van O.-L.-Vrouw in goede en kwade dagen1989/2/19-33
Bertin DeneireOpmerkelijke vondst in Talbot House1984/2/10-11
Stefaan CosseyDe kruisweg van een calvarieberg te Poperinge1986/4/3-11
Franz DenysPoperingse meubelkunst op het einde van de 18° eeuw?1988/2/58-63
Antoon DeschrevelHet O.-L.-Vrouwealtaar in de St.-Bertinuskerk te Poperinge1975/3/2-8
Ernest LeeuwerckDe Odyssee van een predikstoel1979/1/1-10
Kristof PapinGrafsteen van de 6de Bisschop van Brugge in de St.-Janskerk te Poperinge1990/3/89-91
Joseph PouseeleDe kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge1971/4/13
Freddy RotsaertEen kunstschat van onschatbare waarde: De Predikstoel van de Sint-Bertinuskerk te Poperinge1981/2/1-13
An TillieTwee pareltjes van Poperingse kunst1991/1/19-30
Alfons VandenbrouckeNog wat over de opmerkelijke vondst in het Talbot House1984/4/21
Hans VandenbrouckeDe piëta van de Sint-Bertinuskerk te Poperinge. Het verhaal van een onvolprezen meesterwerk.2023/2/12-27

4.2. Schilderkunst en grafische kunsten

Stefaan Cossey14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge1987/4/29-32
Antoon CouttenyeEric Kenningtons grafisch werk in Talbot House1986/2/26-32
Albert DecrockTrilogie: Het altaar van de H. Drievuldigheid – ’t Slavenbeeldje – H. Stefanus in de O.-L.-Vrouwekerk1992/4/120-122
Joseph GheysensSchilderijen in de monumentale kerk van Krombeke1984/4/22-27
Ernest LeeuwerckDoodsprentje met abnormaal formaat1976/3/20-21
Marcel LeeuwerckDaan Thulliez, een alhier vergeten kunstschilder2018/1/20-25
Drs. Kristof PapinLigt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou?2006/3/74-79
Willy TillieWillem van Pontrowart, vergeten calligraaf en schilder1976/3/25
Willy TillieWat staat op het titelblad van een oud boek?1977/4/1-16
Willy TillieCeriez, Poperings schilder1982/1/18
Willy TillieHaarschilderijen1989/1/12-14
Willy TillieHenry Cleenewerck. Watou 1818 – Brussel 19011995/3/2-40
xDoodsprentje Joanna Brigitta Jengember1995/4/136
Patrick BooneEen huzarenkapitein vereeuwigd op doek te Reningelst2022/2/18-23
Kristof PapinHet oeuvre van kunstenaar Luc Ameel2022/extra nummer

4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst

Johan AdriaenGrijze middeleeuwse kan1976/3/22-23
Stefaan CosseyGedenkpenning voor een brand1987/2/18
Paul De KnockTegelnummer. Oude Westvlaamse tegels1976/1-2
Ernest Leeuwerck‘La Chasse’: kunstwerk van Boeys en zoon1974/3/14-16
Ernest LeeuwerckDe woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt1973/3/14
Jan PluisBrugse (?) tegels1976/4/1-6
An TillieDe decoratie op faiencetegels1990/1/24-31
An TillieTinglazuurtegels in Poperingse interieurs1989/3/67-73
Willy TillieOudoore, befaamd edelsmid in Bretagne (18de e.).1976/3/24
Willy TilliePotten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de – 20ste eeuw).1983/1/2-56
Willy TillieFaïence fine van Calais1983/4/26-28

5. Muziek

5.1. Muziekkorpsen en koren

Kristof PapinEen remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975).1997/1/31
Luc CleenewerckAC/DC in Poperinge – zaterdag 8 oktober 19772020/4/15-19
Willy TillieAvanti en Alpenjägerkapelle – Van orkest tot kapel (1956-2002)2021/3/3-11
Kristof Papin/Noël Boussemaere/Marc Hebben/Dominiek Orroi/Renaat Devos/Filip DecoeneRoger Orroi (1923-2010) – “een ode aan de muziek”2023/extra uitgave

5.2. Klokken en beiaarden

Albert CappoenWist u: hoe luiden de klokken?1977/1/22
Walter HuysKlokken te Poperinge1971/3/7-19
Joseph PouseeleKlokken van de St.-Janskerk1972/2/11-14
Freddy RotsaertDe geschiedenis van de klok in Vlaanderen en de klokkenroof in het Poperingse1976/4/11-17

5.3. Orgels en orgelbouwers

Kristof PapinEen muzikale geschiedenis met valse noten.  Het orgel van de St.-Janskerk1988/4/106-109
 Freddy RotsaertDe geschiedenis van het kerkorgel en een terugblik op de historische instrumenten van het Hoppeland1978/1/1-20
 Freddy RotsaertEen historische muziekavond in de kapel der Zusters Benediktinessen te Poperinge1978/4/33

6. Biografieën

 In memoriam: de heer Verdru, bestuurslid ‘Aan de Schreve’1972/4/31
 Pater Joris Declercq, heemkundige is van ons heengegaan1981/4/32
 In memoriam Ere-Notaris Willem Impe, stichtend voorzitter van de Heemkring Aan de Schreve1984/2/3
 In memoriam: Herman Houwen2004/2/34-35
In memoriam – Albert Bonduelle2021/4/30-31
xLeven en werk van Deken De Bo (1826-1885)1985/3
Stefaan CosseyElie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar!1998/1/3-32
Annemie DeclerckVan Peter Medards weide tot het ‘Andrieshof’2003/1/2-17
Joseph DeclerckNeute, de laatste Poperingse clochard1994/2/63-64
Franz DenysLouis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer1997/1/11-16
B. MeeusLieven Bouteca1973/3/5-10
Maurits DebrieOpdedrinck1978/4/7-30
Maurits DebrieOpdedrinck: bijvoegsel1979/1/32
Maurits DebrieJ.B. Roens, begenadigde en apostel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan1979/2/34-38
Maurits DebriePieter Wenis, zanger van O.-L.-V. van St.-Jan1981/1/29-32
Maurits DebrieMakeblyde1982/1/25-30
Maurits DebrieGrimminck en de Benedictinessen te Poperinge1983/4/15
C. DenormeKunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt1972/2/15-17
Franz DenysBiografie van Deken Karel Jozef Declerck1977/1/15-21
Franz DenysKroniekschrijver Guillaume Vandermeulen van Roesbrugge2004/2/52-59
Christiaan DepoorterGalerij van beroemde, doch minder gekende Poperingenaars, vader en zoon De Puydt1984/2/30-32
Joseph GheysensBij het eeuwfeest van Henri Vandersype, oud-Reningelst- en Haringenaar1984/3/78-86
Georges HouwenPetrus Joannes Franciscus Caestryck1984/3/82-93
Herman HouwenEerwaarde Heer A. De Jaegher1989/1/2-8
Marcel LeeuwerckDe wortels van de oecumene reiken tot bij ons!1994/1/2-8
José Lemahieu‘El Lione’  Jef Demuysere (1907 – 1969)2004/2/36-45
Kristof PapinJules van Merris (1831-1899). Biografie van een enfant terrible1992/2-3/34-96
Kristof PapinEen onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677)1994/2/48-50
Kristof PapinEen remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975). 1997/1/31. R. Parez Poperingse beroemdheden Benoit Maerten (1736-1811) Abt van de abdij te Waasten1974/4/14
Germain SchoonaertBurgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen1993/4/98-104; 1994/1/9-19; 1994/2/51-62; 1994/3/68-78; 1994/4/101-118 ; 1995/1/15-19; 1995/2/40-45. 1995/4/121-126; 1996/1/21-27; 1996/2/60-63; 1996/3/82-88; 1996/4/115-121; 1997/1/17-23; 1997/2/51-57; 1997/3/93-96; 1997/4/124-126; 1998/3/93-96; 1998/4/114-116
Guido SedeynJean-Ambroise De Puydt (1758-1836) Van Poperingse arts tot Provinciegouverneur van Henegouwen2016/2/17-29
Willy TillieDe kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet1971/1/19-20
Willy TillieFamilie Adriaen en de Heemkunde1971/4/3-4
Willy TillieZoon van Poperingenaar ontdekte de bronnen van de Niger1973/4/7-13
Willy TillieF.J. Masselis, horlogemaker te Poperinge1976/3/22
Willy TillieGrafschrift op Lanceloot Blondeel1982/1/30
Willy TillieAfscheid van Ernest Leeuwerck1990/4/99-101
Willy Tillie‘Meester’ Gheysens overleden1991/3/70-71
Willy TillieKarel Jozef Van de Poele (1864-1892). Vlaamse Edison1992/1/26-32
Willy TillieAnita Gerber: Een keikop in Californië1999/4/100-107
Willy TillieEen van de grootste Amerikaanse componisten Poperingenaar Noël Goemanne2016/2/30-32
Henri VandenbergheValeriaan.  Een kruid voor wie gezond wil blijven. (Over Valerie Berat, 100-jarige)1989/2/35-45
Roger VerbekeStanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie1984/3/38-39
Georges VerstraeteMijmeringen bij het heengaan van goeie vrienden1982/4/20
Ivan TopCharles Louis Bancourt – Notaris in Proven van 1831 tot 18612021/1/22-25
Bertin DeneireMeester Albert Bonduelle – 102 jaar!
De laatste der Mohikanen
2021/1/13-21
Sophie GruwezBoeiende Portretten – De directeur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Geert Cappelaere gelauwerd als eerste Vredesambassadeur van de stad Poperinge2022/1/2-11
Sophie GruwezBoeiende Portretten – Roger Wittouck en Thérèse Louwyck: de bewakers van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge2023/1/21-26
Kristof Papin/Noël Boussemaere/Marc Hebben/Dominiek Orroi/Renaat Devos/Filip DecoeneRoger Orroi (1923-2010) – “een ode aan de muziek”2023/extra uitgave
XIn Memoriam Georges Verstraete (1924-1994).1994/3/67
XSchreefjes.  Benoit Vrambout1972/1/30
XIn memoriam Koning Boudewijn I1993/3/96

7. Genealogie en heraldiek

Wilfried BeeleJ.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 17901978/2/6-7
Joseph GheysensDe familie Mazeman (de Couthove) te Poperinge en te Proven1974/1/17-27; 1974/2/2-12. 1974/3/25-33
Herman HouwenFamiliekunde1971/1/24-25
Herman HouwenFamiliekunde1971/2/27
Herman HouwenDe familie Bafcop te Reningelst1971/3/27
Herman HouwenMet een kwartierstaat kan je heel wat beleven1971/4/33
Herman HouwenKettinghuwelijken1974/2/15-16
José LemahieuEen stamboom van ‘één’ persoon te Poperinge1996/1/32.
Germain SchoonaertDe familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw1987/3/20-28
Willy TillieAntwoord 13: Vrambout Benoit1972/4/25-27
Willy TillieHonderdjarigen te Poperinge1977/1/9-14
Willy TilliePotten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de – 20ste eeuw)1983/1/2-56
Willy TillieSkindles in goede en kwade dagen1987/1/2-18
Willy TillieIn Reningelst woonde familie van Lady Diana1997/4/106-109
Willy TillieHet wapen van Poperinge in Roeselare2010/2/32
Henri VandenbergheWie trouwde in Poperinge in 1874?1974/2/21-26
Henri VandenbergheWie trouwde in Poperinge in 1874? (slot)1974/3/10-13
Henri VandenbergheTer gelegenheid van een familiebijeenkomst (Van Cayzeele).1974/4/27-32
Henri VandenbergheBoompje klimmen1980/3/27-28
Henri VandenbergheCarzeele Journaal VZW 10 jaar1982/3/22-26
Graaf Bernard d’Udekem d’AcozHet Obiit en wapenschild van Graaf Henri d’Udekem d’Acoz2022/3/22-33

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen

8.1. Letterkunde en wijsbegeerte

Luc AertsenLustte Shakespeare Poperingse peren?1977/1/7-8
Stefaan CosseySchreefjes. Over Talbot House & Toc-H1987/4/12
Willy DenolfZij schreven over de hommelpluk1987/3/29-32
Roland DoiseVolksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk1998/3/90-92
Joseph GheysensNieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon1972/3/22-26
Hans De WaardLustte Shakespeare Poperingse peren?1977/3/13-16
J. HuyghebaertDen Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815).1986/3/3-17
Ernest LeeuwerckDe frontblaadjes 1915-19181980/2/30-32
José LemahieuBrieven van Westvlaamse ‘conscrits’1975/3/33-35
José LemahieuOver het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of lichtgeladen1977/1/23-24
José LemahieuZuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg1998/3/72-81
Antoon LowyckRederijkers uit de 1986e eeuw1977/1/26
Antoon LowyckTwee rederijkers uit Poperinge1990/4/117
Willy TillieSir Thopas: fictie of realiteit?1972/3/14-17
Willy TillieWat staat op het titelblad van een oud boek?1977/4/1-16
Willy TilliePoëzie van Posteure Vader en Zoon Boertige rijmelaars uit Poperinge1980/2/1-24
Willy TillieGrootvader van Hugo Claus in Poperinge geboren2011/3/32
Willy TillieSpotdicht op Poperinge2012/3/27
Willy TillieSchreefjes, Poperingse peren2014/2/29
Myriam VandenbergheRobert Southey, Engelse Poet Laureate in Poperinge (1815).1984/4/119-122
F. VerhackNog meer over Sir Thopas1973/4/25
R. VictoorSchreefjes. Poperingse eilanden1989/3/77
Kristof PapinEen werk van de hand van Félicien Rops over Poperinge!2022/1/30-32
Kristof PapinDe Parijse komische bühne en Poperinge op het eind van de 19de eeuw2023/2/28-31
xAppelschreefjes1989/4/18
xEen vreemde Wereld2014/2/30

8.2. Dialect

Albert CappoenOns dialect en het Middelnederlands1977/1/27
Bertin DeneireDe invloed van de Engelse taal op de plaatselijke bevolking1987/2/30-32
Bertin DeneireHet Poperings dialect en parellellismen met het Engels1990/4/115-117
Bertin DeneirePoperings for beginners – Een ludieke kijk op ons dialect2019/2/22-24
Joseph PouseeleAanvullende lijst: luiaard en werkzaamheid1972/4/21-22
Jacquie Malbrancke – Urbain OsteuxSuperlatieven2004/1/32
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Aangezicht1981/1/19
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Aangezicht1981/1/24
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Mond – Oor1981/2/24-26
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Oog1982/1/31
Auguste Tillie’t Puypegoaltje1982/4/31
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Neus1983/4/32
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Neus – Haar1984/1/32
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Tand1984/2/11
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Keel – Tong1984/4/32
Auguste Tillie’t Puypegoaltje Hals – Nek1985/2/27
Willy Tillie’t Puypegoaltje Geld – Portemonnees – Munten1971/1/17-18
Willy TilliePamel1971/2,19
Willy Tillie’t Puypegoaltje Rijkdom1971/2/22-24
Willy Tillie’t Puypegoaltje Gierigheid1971/3/20-21
Willy Tillie’t Puypegoaltje Armoe1971/4/10
Willy Tillie’t Puypegoaltje Luiheid1972/1/25
Willy Tillie’t Puypegoaltje Werkzaamheid1972/2/24
Willy Tillie’t Puypegoaltje Hoogmoed en betweterij1972/3/18
Willy TillieSpreuken i.v.m. dorpen en gemeenten1972/3/30
Willy Tillie’t Puypegoaltje Luiaard – Werkzaamheid – Leugen1972/4/21-22
Willy Tillie’t Puypegoaltje Kleding1973/2/28-30
Willy Tillie’t Puypegoaltje Koffie – Melk – Pap1973/3/15-16
Willy Tillie’t Puypegoaltje Eten – voor het eten – bij het eten – na het eten1977/1/28-29
Willy TillieVergelijkingen uit de Westhoek1991/4/107-120
Willy TillieOver pietje-kaduls en andere pieten1993/1/35-42
Willy TillieBen jij ook je kluts kwijt?1997/4/114-116
Willy TillieZo zwart lijk een nekker1998/3/82-89
Willy TillieBargoens in Poperings hoppeveld2000/3/91-94
Willy TillieSprak Joost van den Vondel Poperings dialect?2001/3/88-92.
Willy TillieZijn frank is gevallen? Zijn euro is gevallen? Woorden en zegswijzen i.v.m. geld.2002/2/42-57
Willy Tillie’t Is een karottrekker2003/1/31-32
Willy TillieSuperlatieve zegswijzen2003/3/91
Willy TillieKul en kullen2010/3/18-22
Willy TillieZegswijzen met een Poperings toponiem2012/3/29-30
Willy TillieGeef maar katoen2014/1/27-28
Willy Tillie’t Puypegoaltje, Thema : Vuur2014/1/29-31
Willy Tillie’t Puypegoaltje, Thema : Vlam – warm -heet2014/2/25-28
Willy Tillie’t Puypegoaltje Thema : bang zijn2014/3/30-31
Willy Tillie’t Is een pleute!2017/1/29-31
Willy TillieSchreefje – Amme – lamme – damme2017/4/25
Willy TillieTaaleigenaardigheden uit het WNT2018/3/9-23
Willy TillieRoketdeur en doozhouten2019/2/25-26
Willy TillieZim of zym in een knikkerfles2019/2/27-28
Willy TillieRudekokke2020/4/27-32

8.3. Toponymie

 Foto uit de oude doos. Leerlingen Lagere Afdeling. St.-Stanislascollege Poperinge 1872.2006/1/32
Luc AmeelSimpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening).1977/1/31
J. DeclerckKrotten uit de negentiende eeuw “Het plein Glorieux”.1994/1/20-22
Joseph GheysensHaringe: Gheeraerts kapelleke1971/1/13-16
Joseph GheysensWijknamen en de tribulaties daaromtrent1982/1/14-15
A. Roger GousseyKeizerskapel in Watou omstreeks 19101981/1/20-21
M. HardemanDe Lappestraat1982/1/29
Gerard KestierDe Helleketelbossen – Legenden en waarheden1999/1/27-32
Gerard KestierDe Helleketelbossen1999/3/86-92
Gerard KestierDe Helleketelbossen1999/2/52-62
Gerard KestierVan Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (1).1999/4/120-132
Gerard KestierVan Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (2).2000/1/12-20
Gerard KestierOp wandel naar de Helleketelbossen. De Wulfhulle en omgeving (3).2000/2/57-62
Gerard KestierOp wandel naar de Helleketelbossen. Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (4).2000/4/114-122
Gerard KestierVan Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (5).2001/1/11-15
Gerard KestierVan Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (6).2001/2/51-61
Ernest LeeuwerckSteenakkersmolen of Dodenmolen1974/2/13-14
Ernest LeeuwerckCherf’s hommelhof1980/4/20-26
Ernest LeeuwerckBeeuwsaerts, Bikschotes of ‘Blauwe Molen’ weldra ‘Zwarte Molen’ te Dranouter?1981/4/22-24
José LemahieuDe Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen1981/1/27-28
Germain SchoonaertDe Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562).1991/4/121-128
Willy TillieWulfhille – Wulfhulle1980/1/32
Willy TilliePamele1971/3/28
Willy TillieHet speelhof te Poperinge1974/2/27. 1976/3/26-29
Willy TillieDe Grote Markt te Poperinge1975/1/1-51
Willy TillieDe Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw1985/4/27-32
Willy TillieDe Schipvaarthoeve te Poperinge1987/4/3-12
Willy TilliePrentkaarten1996/1/3-20
Willy TillieDe Paardenmarkt1999/4/113-119
Willy TillieHoe ontstaat een straatnaam in Groot-Poperinge?2001/1/16-25
Willy TillieDe Gasthuisstraat – Een straat met een bewogen geshiedenis.2007/3/88-96.
Ivan Top en Ludo DumonDe bard’nbuze en omgeving2020/4/20-25
Alfons VandenbrouckeHet ontstaan van onze Westvleterse bossen1972/1/27-29
Henri VandenbergheHeulhove te Westouter1976/3/8-12
Henri VandenbergheDe Arendwegel – de Arendstraat1977/2/23-27
Henri VandenbergheHet koortskapelletje Ons Heeres Boompje1991/1/3-10
Alfons VandenbrouckeSchreefjes. Kan een beuk een eik zijn ?1984/4/27
Jean VeysDe kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe1982/1/19-20
Bart WemaereDe Westhoek: Grondgebied van de Menapii of van de Morini?1989/4/111-122
XCherfs hommelhof1971/1/20
XSchreefjes. Pamel1971/2/19

8.4. Onderwijs

Stefaan CosseyRetro-rubriek. Foto externen college 18981982/4/21
Stefaan CosseyRetro-rubriek. Klasfoto &ste en 2de leerjaar college 19081982/2/23
Joseph GheysensHet M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht1986/2/2-16
J. HuyghebaertDen Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815).1986/3/3-17
Ernest Leeuwerck’t Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge).1976/3/2-7
José LemahieuSpellewerkscholen te Poperinge in 18971985/1/18-23
Germain SchoonaertDe Broeders Hiëronymieten te Poperinge1980/3/1-26
Germain SchoonaertDe St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge1982/3/3-20
Germain SchoonaertDe St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge1982/4/3-19
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw, de cleene ende hooghere scoole1984/2/4-9
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren in de 16° eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende1984/4/28-31
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw, de aerme schole1985/1/12-17
Germain SchoonaertDe ghemeene schoole vander stede (1568-…).1985/2/28-36
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. De ambachtelijke opleiding1985/4/6-15
Germain SchoonaertGezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560).1986/3/18-31
Germain SchoonaertCatechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568).1987/2/7-16
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw. Oprichting van de zondagscholen (1569).1988/3/88-96
Germain SchoonaertZondagsscholen en verboden spelen (1573).1988/4/117-124
Germain SchoonaertZondagsscholen in de kiem gesmoord (1578).1989/1/15-20
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw.  Katholieke restauratie (1584) en catechisatie van de Jezuïeten in de St.-Janskerk (+/-1590-  ? ).1990/1/13-23
Germain SchoonaertIntellectueel netwerk in Poperinge in de 16de eeuw1992/1/14-18
Germain SchoonaertOnderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. Zangonderricht voor koorknapen en andere muzische expressies1991/3/86-92
Willy TillieSchreefje 22: Wollespinscholen te Poperinge1974/4/23
Willy TillieMatigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme1982/1/16-18
Willy TillieSchreefjes: talenkennis en afkomst1984/2/21-24

8.5. Vlaamse beweging

Bertin DeneireFrans Daels op de vlucht in Poperinge2019/4/711
Kristof PapinBlauwvoeterie en de opkomst van een Vlaamsgezinde intelligentsia  te Poperinge (1889).2003/3/67-90
Robrecht SamynPoperingse verenigingen. De Vlaamsche vrienden1971/4/20-29. 1972/1/2-13

8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

Bram BrutsaertDe Magdalenaleprozerie te Poperinge.2005/2/66-77
Bertin DeneireHygiëne in de Sixties2003/1/24-26
Ernest Leeuwerck’t Een en ’t ander over het oude Gasthuis te Poperinge1984/2/27-29
José LemahieuPoperingse apothekerszoon op Java – 18561999/2/35-44
Hubert Ronse – De CraeneKrankzinnigheid te Poperinge in de 17° en 18° eeuw1988/2/35-50
Willy TillieDe Gasthuiskapel te Poperinge1971/1/6-11
Willy TillieDe melaatsheid in Vlaanderen en haar terugslag te Poperinge1973/1/1-17
Willy TillieBollaert’s Gasthuis1997/4/110-113
Willy TillieHoe het Jan Ypermanziekenhuis aan zijn naam kwam2017/1/32
Willy TillieDe pijnstiller bij uitstek – Mono Poeder2017/4/21-24
Willy TillieDe beginjaren van ‘De Melkdruppel’2018/3/3-4
Willy TillieEmulsion Scott: Een nare jeugdherinnering2019/3/23-26

9. Volkskunde

9.1. Het volksleven in al zijn aspecten

Stefaan CosseyBedenkelijk nieuws! (Gazet van Poperinghe 1922 en 1937).1984/2/22-24
Stefaan CosseySchreefje: Het drama met de Brugsche manège1991/4/120
Stefaan CosseyTheater Minnaert te Poperinge1992/4/117-119
Antoon CouttenyeWaerschouwinge (tegen commeren).1983/4/29
Bertin DeneireOh happy day, de kindervrienden.2001/3/81-87
Bertin DeneireHet huis van wantrouwen.2002/2/63-64
Herman HouwenHet Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 19071986/2/17-20
Herman HouwenHet Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 19071989/2/51-58
Ernest LeeuwerckBeelden uit ’t verleden van Proven omstreeks 19051977/1/1-6
Marcel LeeuwerckOdyssee van een Poperings gezin1994/4/123-127
José LemahieuCommeren in Poperinge1980/3/31-32
José LemahieuHet stond in de krant… 60 jaar geleden1987/1/32
José LemahieuGroeten uit de Kamelotte!2001/4/113-119
Willy TillieEgyptenaren in Groot-Poperinge1988/4/99-105
Willy TillieSchreefjes. Nieuwsblad van Poperinghe1989/1/21
Willy TillieSchreefjes. Het Nieuwsblad van Poperinghe1989/2/58
Willy TilliePoperinge in zijn blootje1991/4/99-106
Willy TillieFoto uit de oude doos2004/1/31
Willy TilliePoperinge 19582008/4/98-128
Willy TilliePoperinge 50 jaar geleden – 19592009/4/18-32
Willy TillieVolkse en wetenschappelijke voorspellingen in een ver en nabij verleden2017/2/2-12
Willy TillieVan Kazemarkt tot Pottekadaai Café In den Leegen Doorn2019/3/3-16
Willy TillieVondelingen in Groot-Poperinge2020/3/3-15
Ivan Top – Willy Tillie50 jaar geleden – Groot-Poperinge in 19672017/4/2-12
Henri VandenbergheMondelinge geschiedenis Poperinge – Zuid1988/4/110-116
Henri VandenbergheBewaker verlaat zijn post1996/4/114
xDagboek van een oude juffer in 19082017/4/32

9.2. Lokale volksfiguren

Roger BottecaerMieltje Zegher, dood of levend?2004/4/111-113
Roger-A. BlondeauEen Poperingse ’tandentrekker’ te Roesbrugge van 1918 tot 19382006/3/87-93
Marc ClabauDe zeven zonen van …2004/1/24-28
Stefaan CosseyElie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar!1998/1/3-32
Annemie DeclerckVan Peter Medards weide tot het ‘Andrieshof’2003/1/2-17
Joseph DeclerckNeute, de laatste Poperingse clochard1994/2/63-64
Bertin DeneireDe vlucht van Bertha2011/1/19-26
Bertin DeneirePoperingse bijnamen doorgelicht2018/2/8-19
Stefaan Cossey‘Ioning, Ioning…! Een zonderling figuur2017/4/26
Herman HouwenDe Maire van ’t Heet1973/3/11-12
Herman HouwenDe inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 19091978/3/10-22
Marcel LeeuwerckEen sterke romanfiguur uit Poperinge1988/1/20-21
Marcel LeeuwerckHeksentoeren in de jongste eeuwen2003/4/109-115
Marcel LeeuwerckHeksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 2)2004/1/20-23
Marcel LeeuwerckHeksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 3) 2004/2/46-51
Marcel LeeuwerckHeksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 4)2004/3/88
Marcel LeeuwerckHeksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 5 en slot),2005/2/78-85
Marcel LeeuwerckEen bewogen erfenisverhaal2011/1/31-32
José LemahieuSchreefje: Kon ze het maar nog eens vertellen! (101-jarige Maria Sperlaeken).1991/1/18
Kristof PapinToveresse Louise Hazebrouck1992/4/123-125
Ivan TopRené Matton Eerste fotograaf van Proven.2009/1/3-23
Ivan TopLeonie Blanckaert2010/3/14-17
Ivan TopMarcel D’Heere (Poperinge 1885 – Poperinge 1969) – Chef van De Provense Volksvreugd van 1922 tot 19562016/4/14-28
Ivan TopDe familie Winnock ooit nog in Proven2017/1, 12-22
Ivan TopHet graf van Baron d’Udekem d’Acoz in Proven2018/4/28-29
Willy TilliePoëzie van Posteure Vader en Zoon. Boertige rijmelaars uit Poperinge1980/2/1-24
Willy TillieHotel A la Ville de Poperinghe in Brussel2010/1/2-17
Willy TillieDaniël Van Cayseele (1903 – 1969)2010/2/3-22
Willy TillieThéophile Ghillebaert (1860 -1920) Paardenkoopman in Rusland2011/1/3-11
Willy TilliePoperingse zanger Johnny Carton2011/2/3-7
Willy TillieProvenaar Joannes Baptista Blondeel. Jongman 103 jaar oud2012/3/32
Willy TillieLucien De Gheus 1927 – 20132013/4/2-9
Willy TillieEen andere visie op Meester Ghybe2017/1/23-28
Willy TillieAchille Theodoor Cornelius van Renynghe de Voxvrie2017/2/13-27
Jean VeysEen reuzekerel te Watou1981/3/32
Sophie GruwezBoeiende Portretten – De directeur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Geert Cappelaere gelauwerd als eerste Vredesambassadeur van de stad Poperinge.2022/1/2-11
Luc CleenewerckWatounaar Adhémar Vandroemme. Een leven in het teken van de zoektocht naar wateraders.2023/2/1-11

9.3. Ambachten en beroepen

Leonce CatryckeHet touwslaan in het algemeen en de touwslagerij Catrycke in het bijzonder1983/2/3-18
Daniel DebyserSchoenmaker blijf bij je leest1983/3/3-7
Franz DenysSchreefje 18: De eerste fotograaf te Poperinge1973/3/30-32
Christiaan DepoorterBakkersterminologie uit de Westhoek2006/2/56-60
Sophie Gruwez – Isabel DecrockPluim voor Atelier Hortense2020/3/16-21
Herman HouwenBrouwers te Reningelst1992/4/99-106
Herman HouwenBrouwers te Reningelst (addenda).1994/1/30
Ernest LeeuwerckAntwoord 18: De vroegste fotograaf te Poperinge1973/4/29-30
Ernest LeeuwerckAntwoord 18: Fotografen te Poperinge1974/2/27
Ernest LeeuwerckDe verdwenen slachterij ‘In de vette os’1982/1/12-13
Willy TillieFotografen te Poperinge1974/2/27
Willy TillieHondenslagers aan de schreve1982/3/27-29
Willy TilliePotten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de – 20ste eeuw)1983/1/1-52
Willy TilliePoperingse bakkers in 19181997/3/91
Willy TillieWassen en plassen in grootmoeders tijd.2007/2/34-48.
Willy TillieOver pluimen, horloges, radio’s en winkelpuien2018/4/3-20
Willy TillieWat nu met die ’tatsen’?2019/4/3-6
Willy TillieGerookt vlees bederft niet2020/4/3-5
Ivan TopRené Matton Eerste fotograaf van Proven.2009/1/1-32
XSchreefjes.  Beroepen 100 j. geleden1984/1/14
Gruwez SophieDe jutefabrieken van de Etablissements Vandesmet in Abele en Poperinge2022/3/2-21
Boone PatrickHet verhaal van de oude graan- en lijnkoekmaalderij te Reningelst.2022/3/34-36
Top IvanDe suikerbakkers van Roesbrugge en Beveren-Einde. Het verhaal van een familie met veel ondernemingszin.2024/2/3-29

9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen

Johan AdriaenAanvulling op ‘Hoe maak ik een zonnewijzer?’1974/4/24-26
Mark AdriaenWeefplankje uit de verzameling Adriaen te Poperinge1977/1/25
Luc AmeelDe Amadou2006/4/126
Jos DeclerckBoedelbeschrijving Anno 19101997/3/88-89
Joseph Gheysens & Willy TillieSchatten op zolder (1).1972/1/17-24
Joseph Gheysens & Ernest Leeuwerck & Willy TillieSchatten op zolder (2)1972/2/18-23
Ernest LeeuwerckS.R.D.1977/4/17-18
Willy TillieAntwoord 14: Pijp en tabak1972/1/30
Willy TillieAntwoord 14: Pijp en tabak1972/3/27-30
Willy TillieAntwoord 14: Pijp en tabak1972/4/26-28
Willy TillieAntwoord 14: De geboorte van de pijp1973/2/13-14
Willy TillieDe voetverwarmer1981/1/12-16
Willy TillieHoe maak ik mijn zonnewijzer?1973/4/18-24
Willy TillieSchreefjes: Heksendoosje1989/2/50
Willy TillieWinkel op de hoek van de Watoustraat (Poperinge)2004/3/92
Willy TillieVloeipapier uit het Sint-Stanislascollege2011/2/16-17
Willy TillieDe carbidlamp2012/3/20-21

9.5. Volksgebruiken

 Nieuwjaarswensen 19881987/4/32
 Nieuwjaarsgroet 19891988/4/105
 Nieuwjaarsbrief1996/4/128
 Nieuwjaarsbrief1997/4/128
 Nieuwjaarsbrief1998/4/128
 Nieuwjaarswens1999/4/98-99
 Nieuwjaarswens2000/4/128
 Nieuwjaarswens2001/4/128
 Nieuwjaarswens2006/4/128
 Nieuwjaarswens2007/4/128.
Stefaan CosseySchreefjes. Bewaren van bevroren appels1987/1/27
Stefaan CosseySchreefjes. Eijeren lange tijd bewaeren1987/2/32
Stefaan CosseySchreefjes. Reinigen van de handen1987/4/22
Stefaan CosseyOm een boom of tooren te meten met 2 kleyne stokxkens of stroytjens1988/2/64
Joseph GheysensNieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon1972/3/22-26
Joseph GheysensSchreefjes. Aflezen van ziekten of ongemakken bij dieren1989/2/48-49
Frans GythielRaadgevingen van een peerdemeester1990/1/12
Rik SohierSchreefjes. Broodsnijden1987/1/21
Willy TilliePaasbriefjes: Waar nog?1971/1/25
Willy TillieVolksgebruiken rond Pasen1991/1/11-17
Willy TillieOp 1 april zend je de zotten waar je wil1997/1/2-7
Willy TilliePaasbriefjes2004/3/91
Willy TillieDe klok als nieuwsbrenger2012/3/31
Willy TillieRemedies tegen donder en bliksem in de Westhoek2016/2/2-16

9.6. Volksdevotie

Johan AdriaenAntwoord 5: Paasbriefjes1973/3/32
Maurits De BrieMirakel, Volksgeloof en Volksdevotie1979/2/43-52
Albert CappoenPaasnagel1977/1/26
Karel De LilleAntwoord 1: Paasnagel1971/2/18
Karel De LilleAntwoord 4: Gebruiken bij overlijden1971/2/18
Karel De LilleAntwoord 5: Paasbriefjes1971/2/18
Joseph GheysensAntwoord 5: Paasbriefjes1974/2/28-29
J.L. HostenBewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe1985/1/24-32
Pierre ImpePoperingse ‘doodzantjes’ uit het einde van de vorige eeuw1987/4/23-28
Ernest LeeuwerckEen speldewerkkantendoodsprentje1983/4/14
Ernest LeeuwerckSchreefjes ‘Het nieuwe Onze Vader’1988/1/21
Kristof PapinZilveren ex-voto’s in de St.-Bertinuskerk1996/4/106
Freddy RotsaertO.-L.-Vrouw van Foy, 350 jaar vereerd in het Poperingse1978/2/1-5
Valère SansenAntwoord 4: Gebruiken bij overlijdens1972/3/27
Willy TillieSchreefje 1: Paasnagel1971/1/11
Willy TillieSchreefje 4: Gebruiken bij overlijden (strokruisen).1971/1/12. 1972/3/27-30
Willy TillieAntwoord 1: Paasnagel1971/2/18
Willy TillieWist u? Paaspenning – doodsprentje1976/3/20
Willy TilliePaasbriefje1976/3/29
Willy TillieVasten in een ver verleden1987/1/22-25
Willy TillieHaast en spoed zijn zelden goed1987/4/27
Willy TillieHaarschilderijen1989/1/12-14
Sabine TopGeloof en religie. Vormsel en Plechtige Communie2001/1/3-5
Henri VandenbergheBidprentjes – doodsanctjes – doodsbeeldekens1976/4/22-29
Henri VandenbergheBidprentjes (II)1977/2/28-32
Henri VandenbergheBidprentjes (1973)1977/3/29-32
Henri VandenbergheBidprentjes (IV)1977/4/28-32
Henri VandenbergheBidprentjes (slot)1978/1/29-32
Henri VandenbergheDevote zielen, gelovige zielen2002/4/103-108
Henri VandenbergheGebeden om af te lezen2006/2/61-64
H. VandommeleSchreefje: Wetenswaardigheden over de patroonheilige van onze stad: Sint-Niklaas1989/2/49

9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.

Christiaan DepoorterEen oude Poperingse legende ‘Hoe een herberg aan zijn naam kwam’1987/2/17
Michel DeschrijverDoodshoofd komt eten op een kasteel1971/3/21
Roland DoiseVolksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk1998/3/90-92
Gerard KestierHoe Jan de Houtkapper de Noormannen uit onze contreien hield1993/2/60-64
Gerard KestierDe Helleketelbossen -Legenden en waarheden1999/1/27-32
Kristof PapinToveresse Louise Hazebrouck1992/4/123-125
Kristof PapinLotgevallen van een Poperingenaar ingetreden bij de Ieperse Tempeliers1991/2/57-68
Rik SohierDe Witte Katte van de Nekkerpit2004/3/94
Willy TillieDe Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw1985/4/27-32
Willy TillieZo zwart lijk een nekker1998/3/82-89
Willy TillieAard- en Vuurgeesten langs de Schreve2000/2/49-56
Ivan TopPrijskamp voor de grootste leugen te Proven1998/4/106

9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof

Kristof PapinToveresse Louise Hazebrouck1992/4/123-125
Germain SchoonaertToen blinden zagen en doven hoorden (Dr. De Vey).1992/4/113-116
An TillieTovenares actief in Poperinge?1987/4/21-22
Willy TillieDonkere zes weken1971/4/7
Willy TillieLotdagen Goede raad voor jonggehuwden1971/4/9
Willy TillieRecept tegen cholera1976/3/22
Willy TillieVolkse voorspellingen in Groot-Poperinge1997/3/67-76
Willy TillieGeneesmiddelen in grootmoeders tijd2001/4/99-112
XGeneeskundige tips uit 1906 en 19211997/1/10

9.9. Liederen en gedichten

Antoon CouttenyeTwee dikke vrienden1980/4/15
Franz DenysSchreefje 17: Poperingse kantwerkstersliederen1973/3/30
Franz DenysGedigt op den gemisten brand van Poperinge Anno 1694.2002/1/9-19
Roland DoiseVolksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk1998/3/90-92
Herman HouwenEen lied gezongen van Reninghelst2004/3/96
Ernest LeeuwerckSchreefjes 20: ‘O Mexico’. Wie kan dit liedje aanvullen?1974/4/23
Ernest LeeuwerckOver het liedje van de Poperingenaars naar Parijs1977/2/19-22
Urbain OsteuxBallade van de Vleterbeek1994/1/31
Kristof PapinOver marktzangers van en marktliederen uit Poperinge (16e – 20e eeuw).2000/1/3-11
Willy TillieVan schunnige liedjes gesproken1976/3/13-16
Willy TillieSchrikkelijke moord gepleegd op den Zwijnhoek te Poperinge2011/2/13-15
Willy TillieInstallatie van Pastoor Banckaert 1902 – Inhuldigingsgedichten2017/4/31
Willy TillieKluchtlied van een snelle vent uit de Paterhoek2021/1/31-32
Bart WemaereDe Heemkundige familie1995/2/46
XLied ‘Schrikkelijke misdaad gepleegd te Poperinghe op den Zwijnhoek, den 15 November 1892’1975/3/36
XDagboek van een oude juffer in 19082017/4/32
XWatou: Kluchtlied van den hoppepluk – een spotlied in karamellenverzen2021/2/32

9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies

Stefaan CosseyRetro-rubriek. Groep paardenmarkt (foto)1989/3/88
Maurits DebrieBedevaartvaantje O.-L.-Vrouw van St.-Jan1979/2/51
Maurits DebrieMemoriaal van Reningelst en O.-L.-Vrouw van St.-Jan1979/1/30-31
Maurits DebrieSpeciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan1979/2
Maurits DebrieKanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan1981,3,10
Jos DeclerckDe Poperingse vrijheidsboom1996/4/113
Isabel DecrockVader en zoon Ruzette feestelijk onthaald in Poperinge2019/1/21-22
Herman DegryseEen halve eeuw hoppestoet.2008/2-3/1-64
Paul de VlooRetro-rubriek. Groep paardenmarkt. (foto)1989/3/88
Herman HouwenDe inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 19091978/3/10-22
Paul HuysEen viering van de Brabantse omwenteling (1790) in Poperinge1990/4/109-111
Ernest LeeuwerckHoog bezoek te Poperinge in beeld1983/3/8-13
Sabine TopKermis in het dorp (begin 20e eeuw).2001/3/79-80
Willy TillieProones2002/4/121
Willy TilliePoperingse carnavalstoet vanaf 18682006/1/2-16
Willy TillieAanvulling bij gepubliceerde foto2006/3/94-95
Willy TillieFeestelijke intrede te Poperinge van Gouverneur Baron Ruzette. 2008/1/1-32.
Willy TillieDe eerste cinematografen in de Westhoek2015/2/3-10
Willy TillieInstallatie van Pastoor Banckaert 1902 – Inhuldigingsgedichten2017/4/31-32
Willy TillieEeuwfeesten te Ieper en Poperinge2018/3/24-28
Georges VerstraeteHet Gouden Bruiloftsfeest van bestuurslid Ernest, ook een hoogdag voor de Heemkring1984/1/13-14
Sophie GruwezKrombeke, dorp van het paard – Van straatpaardenkoersen naar het Feest van het paard2023/2/10-27

9.11. Verenigingsleven en cafés

Johan AdriaenDe St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige1974/3/17-24
Daniel BruynoogheOver de Poperingse keikoppen1984/2/25-26
Albert CappoenPoperingse Turnkring: Vlug en Vroom (1921-1933).1977/1/22
Stefaan CosseyRetro. A l’Epee – in ’t Zweerd (café in de Krombeekseweg).1982/3/21. 1983/4/25
Franz DenysToneelzolder en Geuzentempel1971/3/21-23
Bertin DeneireMee op café in de Sixties.2001/2/62-64
Pieter DemaeghtOntstaan en teleurgang van de cinema in Poperinge 1911 – 1975.2007/1/2-31.
Herman HouwenGeschiedenis van de cafés en de herbergiers te Reningelst1995/1/2-14; 1995/2/50-64; 1995/4/127-134; 1986/1/28-31; 1996/2/49-59; 1996/3/89-95; 1996/4/122-125; 1997/1/24-30; 1997/2/42-50
Herman HouwenGeschiedenis van cafés en herbergiers van De Klijte1999/1/3-26
Herman HouwenGeschiedenis van de cafés en de herbergen te Reningelst. Aanvulling1999/3/79-85
Ernest LeeuwerckHet ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I.1973/4/2-6
Ernest LeeuwerckToc H-beweging1976/2/1-50.
Ernest LeeuwerckLijst der verdwenen Poperingse boltra’s1977/3/27-28
Ernest LeeuwerckDe ‘bioscopen’ te Poperinge tijdens de oorlog 1914-19181977/4/22-24
Marcel LeeuwerckDe Cafés “Au Damier de Comines” in de Gasthuisstraat1993/3/66-75
Marcel LeeuwerckHet Sint-Jorishof in recentere tijden1998/4/99-105
José LemahieuOver het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of ‘Lichtghelaeden’1977/1/23-24
José LemahieuDe Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen van Poperinge bestaat 500 jaar (1491-1991).1991/2/35-56
José LemahieuZuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg1998/3/72-81
José LemahieuDe Onvermoeibaren2016/4/11-13
Antoon LowyckTwee rederijkers uit Poperinge1990/4/117
Maeckelberghe WillyHet Sint-Joorishof Gildehof van de kruisboogschutters1997/2/62-63
Robrecht SamynPoperingse verenigingen De Vlaamsche vrienden1971/4/20-29
Robrecht SamynVlug en vroom, Poperingse turnkring1972/4/3-14; 1972/3/8-12
Robrecht SamynKringleven1971/2/16
Willy TillieMatigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme1982/1/16-18
Willy TilliePoperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer1988/1/3-19
Willy TillieHamlet in Poperinge.2007/2/49-53.
Willy TillieDe Congrie van Poperinge2016/4/29-31
Willy TillieCats Bronnen2020/3/31-32
Luc CleenewerckEen reeks Uilenspiegelachtige stunts van ‘Moeder Bladluis’2021/3/12-20
Patrick BooneDe Vlaamsche Vrienden vieren 100 jaar toneel in Reningelst2022/4/3-19

9.12. Sport en spel

Stefaan CosseyRetro-rubriek.  50 j. geleden (turnfeesten 12.6.1927).1987/2/29
Stefaan CosseyEen geldstuk doen verdwijnen1988/4/109
Luc – Annick DeprezHanenkamp in Le Tahiti te Abele2004/4/99-109
Remi GruwezHet Flessenchieten1999/4/108-112
Ernest LeeuwerckZeventigjarig bestaan van Football-club Poperinge1978/3/23-25
Germain SchoonaertZondagsscholen en verboden spelen (1573).1988/4/117-124
C. TherryMaais.1987/1/30-31
Willy TillieDaniël Van Cayseele (1903 – 1969)2010/2/3-22
Willy TillieCroquet – Een balspel voor de hogere klasse2019/2/3-4
Willy TillieVan draken en vliegers2020/1/3-13
XSchreefjes. Wie speelde ooit agijs ?1983/3/24

9.13. Hoppe

 Hoppepluk Poperinge (Prentkaart)1979/1/33
 Hoppepluk Tjechoslovakije (Prentkaart)1979/3/33
 Hoppepluk Poperinge (Hector Lebbe, 1910) Prentkaart1979/4/33
Antoon CouttenyeOver hoppe, hoppescheuten en …bier1984/1/3-9
Herman DegrysePoperingse hopplukmachines. Allaeys en Themilco zetten Poperinge op de wereldkaart.2009/2/1-64
Herman DegryseEen halve eeuw hoppestoet.2008/2-3/1-64
B. DeneireHoppepluk in Kent1989/3/74-75
B. DeneireHoe Sint-Bernardus de Westhoek tweemaal zegende2020/1/14-21
Willy DenolfZij schreven over de hommelpluk1987/3/29-32
Christiaan DepoorterHopwerktuig of wapen?1981/1/17-18
Georges HouwenDe Hommelbouw – Een gedicht van E.H. Pierre Tahon.2001/3/93-96
José LemahieuAlweer verdween een stukje hopfolklore te Poperinge1992/4/126-128
Johan MartinHet verhaal van het Poperings Hommelbier2012/2/30-32
Kristof PapinDe stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 14092003/4/99-108
Willy TillieGebruiken rond de zomervakantie en de hoppepluk in Poperinge tussen 1950 en 19602014/3/3-10
Ivan TopHop in de Nazi-tijd2011/3/22-26
Guido VandermarliereWaarom hommel ‘hommel’ noemt2002/4/109-120
Claude VanhouckeHophandel en misbruiken1971/3/3-6
Jean VeysIn het land van de hop (1894).1974/2/2-13
Jan WemaereMijmerend bij de hoppepluk1987/3/3-19

10. De eigen vereniging

Willem ImpeEditoriaal1971/1/2
Willy TillieEnkele bedenkingen bij de enquête1984/4/14-20
Willy Tillie20 jaar Heemkring Aan de Schreve1990/4/120-128
Willy TillieOnze heemkring ontvangt de cultuurtrofee1991/3/66-69
Willy TillieSpijskaart door Djoos Uytendoale2000/2/63-64
Willy TillieWerking Heemkring juli – december 19992000/1/31-32
Willy TillieWerking Heemkring 20002001/1/29-32
Willy TillieGouden Huwelijksjubileum Nestor Coutigny & Godelieve Uzeel.2001/4/122-123
Willy TillieActiviteitenverslag Aan de Schreve januari – september 2001.2001/4/124-126
Willy TillieActiviteitenverslag Aan de Schreve september 2001 – september 20022002/4/122-125.
Willy TillieActiviteitenverslag Aan de Schreve september 2003 – september 20042004/4/115-119
Willy TillieNieuwjaarswens. 2002/4/128
Willy TillieSpijskaarten2003/4/120-127
Willy TillieNieuwjaarswens2003/4/128
Willy TillieNieuwjaarswens2004/4/128
Willy TillieActiviteitenverslag Aan de Schreve september 2004 – december 20052006/1/23-31
Willy TillieActiviteitenverslag Aan de Schreve januari 2006 – september 20062006/4/121-125
Willy TillieIn memoriam – Gerard Kestier 1935 – 20162016/4/32
Willy TillieExtra muros activiteiten januari – maart 20172017/2/32
Willy TillieExtra muros activiteiten april – juni 20172017/3/30-32
Willy TillieExtra muros activiteiten juli – september 20172017/4/26-30
Willy TillieExtra muros activiteiten maart 2018 – mei 20182018/3/29-32
 Extra muros activiteiten juni 2018 – september 20182018/4/30-32
 Extra muros activiteiten september 2018 – november 20182019/1/31-32
 Extra muros activiteiten januari 2019 – maart 20192019/2/29-32
 Extra muros Activiteiten april 2019 – juni 20192019/3/30-32
 Extra muros activiteiten juli 2019 – september 20192019/4/31-32
 Extra muros activiteiten oktober 2019 – december 20192020/1/31-32
Extra muros activiteiten – 3/10/2021 – 50 jaar Heemkring2021/4/32-34
Willy TillieHeemkring Aan de Schreve – Een halve eeuw geschiedenis2020/2/3-88
Ledenlijst heemkring ‘aan de schreve’1971/1/3-5; 1971/2/2; 1971/3/2; 1971/4/2; 1972/3/2
Mijmeringen over ’t een en ’t ander1975/4/13-14
In een hoekje met een boekje1975/4/15
Reis 19961996/2/64
Ereleden en steunende leden1996/3/96
Lijst van de ereleden en steunende leden1998/4/126-127
Stedelijke Cultuurtrofee 2003 voor Nestor Coutigny2004/4/110
In memoriam Nestor Coutigny (Poperinge 1926 – Poperinge 2009)2010/1/31-32
 In Memoriam Patrick Geeraerd2019/3/29
 Extra muros activiteiten. Heemkring Aan de Schreve 20152015/4/30-32
 Extra muros activiteiten oktober – december 20172018/1/31-32
 Extra muros activiteiten oktober 2017 – maart 20182018/2/29-32
Heemkring Aan de Schreve haalt haar titel ‘Koninklijke’ op2022/4/39-40